תוכנית הלימודים


תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה (ללא תזה) כוללת ארבעה תחומי לימוד:
  1. תחום מערכות ואלקטרוניקת הספק
  2. תחום אלקטרוניקה ( אלקטרואופטיקה, ובקרה)
  3. תחום תקשורת
  4. תחום מיקרו וננו אלקטרוניקה
 
 
מבנה תכנית הלימודים
תכנית הלימודים נפרסת על פני שנתיים. הקורסים מרוכזים ליומיים בשבוע – יום אחד בשעות אחה"צ והערב, ויום שישי. בסמסטר הקיץ מוצעים בדרך כלל מספר קורסי בחירה.
תכנית הלימודים מורכבת משנים עשר קורסי חובה ובחירה, סמינר מחלקתי ופרויקט גמר. התכנית מחייבת צבירת 42 נקודות זכות.
 
 
הקורסים  נ"ז
קורס חובה במתמטיקה 3
שלושה קורסי חובה בעלי אוריינטציה פיסיקלית מתמטית  9
שני קורסי חובה במסלול שנבחר       6
שישה קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה לתואר שני      18
פרויקט גמר  6
סה"כ לתואר 42 נ"ז