תחום מיקרו וננו אלקטרוניקה

 
תכנית הלימודים
 
שנה סמסטר מספר קורס קורס נ"ז/שעות דרישות קדם
א' א' 55003 מתמטיקה מתקדמת  3 -
55315 ננוטכנולוגיות והתקנים ננואלקטרוניים 3 -
55042 ננו חומרים 3 -
ב' 55041 יישום שכבות דקות בננו טכנולוגיה 3 -
55045 ננופוטוניקה 3 -
55043 תורת הקוונטים לננו ומיקרו אלקטרוניקה אופטית 3 -
ב' א' 55046 מודלים ממוחשבים לננו חומרים 3 -
- קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
ב' - קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -