תחום מיקרו וננו אלקטרוניקה

המסלול מקנה למידה מעמיקה של חומרים כגון מתכות, מוליכים למחצה ומבודדים, תכונות אלקטרו-אופטיות של ננו חומרים, כליאה קוונטית ושימוש בנקודות קוונטיות ובארות קוונטיות, שיטות ייצור חומרים ושיטות תכנון תהליכי הייצור.

 

 

תכנית הלימודים לפי סמסטרים:

 

שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
55003 מתמטיקה מתקדמת 3 55041 יישום שכבות דקות בננו טכנולוגיה 3
55315 ננו טכנולוגיות והתקנים ננואלקטרוניים 3 55045 ננופוטוניקה 3
55042 ננו חומרים 3 55031 תורת הקוונטים 3

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
- קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
55501 פרויקט גמר 6 55501 פרויקט גמר -
      55502 הרצאה בסמינר -

 

 

קורסי בחירה מומלצים לתחום

 

מס' קורס שם הקורס נ"ז

55213

תאי שמש

3

55309

חיישנים ביו רפואיים

3

55303

מיקרוסקופיה אלקטרונית

3

55210

אנרגיות חלופיות

3

55214

טכנולוגיות תאי שמש

3

55601

מעבדת יישום שכבות דקות בננו טכנולוגיה

3