תחום מיקרו וננו אלקטרוניקה

תכנית הלימודים
 
שנה סמסטר מספר קורס קורס נ"ז/שעות דרישות קדם
א' א' 55003 מתמטיקה מתקדמת  3 -
55315 ננוטכנולוגיות והתקנים ננואלקטרוניים 3 -
55042 ננו חומרים 3 -
ב' 55041 יישום שכבות דקות בננו טכנולוגיה 3 -
55045 ננופוטוניקה 3 -
55043 תורת הקוונטים 3 -
ב' א' - קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
55501 פרויקט גמר 6 -
ב' - קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
55501 פרויקט גמר - -
55502 סמינר טכנולוגי* - -
 
 
קורסי בחירה מומלצים