סטודנטים בשירות מילואים

הוראות אחרות

 

6.1 היעדרות מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת"

  • סטודנט, שנעדר עקב שירות המילואים מבחינה של קורס, המהווה "דרישת קדם" לשנת לימודים מתקדמת, או לקורס אחר, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס מתקדם.
  • סטודנט, שנאלץ עקב שירות המילואים להפסיק את לימודיו בקורס, המהווה "דרישת קדם" לשנת לימודים מתקדמת, או לקורס אחר, זכאי ללמוד במקביל בקורס המתקדם.
  • האישור ללמוד על תנאי/במקביל מותנה באפשרות האקדמית של דרישות הקורס המתקדם.

6.2 רישום לקורסים

  • שירות בשירות מילואים לא יפגע בסטודנט, בעת הרישום לקורסים. הסטודנט יודיע למזכירות האקדמית, לפני צאתו לשירות המילואים, על בקשותיו לרישום לקורסים השונים. המזכירות האקדמית תאפשר, על-פי נוהלי המוסד, רישום מוקדם לסטודנט היוצא לשירות מילואים.
  • המזכירות האקדמית תיערך, ככל שיידרש, למניעת מצב ששירות המילואים יפגע בהליך הרישום של סטודנט לקורסים, או יצמצם את מרחב אפשרויות הבחירה שלו, בהשוואה לסטודנט שלא שירת במילואים, בעת רישום לקורסים. המזכירות האקדמית תשאיר מקומות פנויים לסטודנטים המשרתים במילואים.