סטודנטים בשירות מילואים

 
 
 
חדש! הכרה בשירות מילואים פעיל כמעורבות חברתית המעניקה 2 נ"ז אקדמיות.
המכון הטכנולוגי חולון מעוניין להוקיר ולבטא את הערכתו הרבה לסטודנטים הנוטלים חלק פעיל במערך המילואים.
המכון מכיר בשרות המילואים כאבן יסוד בהגנה על החברה האזרחית במדינת ישראל ואנו רואים בכם את הציר
המניע של החברה הישראלית.
רבים מכם מתגייסים לשירות המילואים ונושאים בנטל למרות הקשיים והאתגרים העומדים בפניכם כסטודנטים
במסלולי לימוד תובעניים וחלקכם אף משלבים גם עבודה לפרנסתכם.
 
לפיכך, החליט המכון להכיר בשירות מילואים פעיל כמעורבות חברתית המעניקה 2 נ"ז אקדמיות.
 
הקריטריונים לזיכוי האקדמי הינם: שירות מילואים פעיל של 21 ימי מילואים ברצף או/ו שירות מילואים פעיל מצטבר של 35 יום ומעלה במהלך סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ של אותה שנת לימודים אקדמית.
סטודנטים העומדים בקריטריון זה רשאים להגיש בקשה לגב' ליאת בלבן להכרה בשירותם כמעורבות חברתית תמורתה יזוכו ב 2 נ"ז אקדמיות מתחום הלימודים הכלליים או לימודי התשתית. לבקשה יצורף אישור השתתפות בשמ"פ.
 
סייגים: ניתן לצבור 2 נ"ז בגין שירות מילואים פעיל רק פעם אחת במהלך לימודי התואר האקדמי.
ההצעה מתייחסת אך ורק לשירות מילואים ולא לסטודנטים המשרתים שירות קבע.
 
מי מטפל בך?

מיקום:

בניין 5, קומה שנייה, חדר 202

 

דוא"ל: Lliatb@hit.ac.il
טלפקס: 03-5026805