תמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה

תמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז

 

דורין שפיגל | 03-5026903 | הפקולטות למדעים, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה 

סבטה לוין | 03-5026903 | הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, עיצוב

שירה רוזן | 03-5026933 | הפקולטות הנדסת תעשייה וניהול, טכנולוגיות למידהסטודנטים עם לקויות למידה (הפרעות קריאה, כתיבה וחשבון) ו/או בעיות קשב וריכוז זכאים לקבל סיוע במסגרת המרכז לקידום הסטודנט. 


התנאי הבסיסי לקבלת סיוע והתאמות הינו הגשת אבחון מקצועי ותקף המותאם לדרישות הלימודים האקדמיים (סטודנטים וסטודנטיות אשר להם אבחנה רפואית של הפרעת קשב וריכוז מתבקשים להגיש בנוסף מסמך רפואי).
 
 

תמיכה לימודית והתאמות בדרכי היבחנות


סטודנטים באקדמיה מתבקשים לבצע אבחון עדכני בהתאם למועצה להשכלה גבוהה. 
האבחון נדרש לעמוד בקריטריונים שנקבעו במכון הטכנולוגי חולון:

  1. אבחון הבודק את כל התחומים הנדרשים כפי שנקבעו במרכז הארצי (תפקודי שפה – קריאה וכתיבה, חשיבה חשבונית, אנגלית, קשב וזיכרון).
  2. עושה שימוש בנורמות המתאימות למבוגרים ולא לילדים בכל המבחנים.
  3. נעשה בטווח של 5 שנים (למעט אבחון מת"ל).

 

ישנם מגוון סוגי אבחונים, יחד עם זאת מת"ל ידוע כאבחון העומד בקריטריונים הנדרשים לתואר ראשון / תואר שני.


אבחון מת"ל תקף לכל החיים. 


שימו לב: התאמות יאושרו על בסיס אבחון תקף בלבד ובהתאם לקריטריונים שנקבעו.
המכון אינו מתחייב לקבל את כל ההמלצות הרשומות בדו"ח האבחון.

 

הגשת בקשות להתאמות

מומלץ להגיש את האבחון מוקדם ככל האפשר (עם הקבלה ללימודים במכון), ולקבוע פגישה אישית עם יועצת הסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה.

 

מועדים להגשת בקשות להתאמות בבחינות בשנה"ל תשפ"ד:

 

 

מועד אחרון להגשת בקשות ומסמכים להתאמות
בבחינות בסוף סמסטר **

תקופת הבחינות - מועדי א'

סמסטר א'
תשפ"ד

21/01/2024

29/03/2024-04/03/2024

סמסטר ב'
תשפ"ד

01/05/2024

19/07/2024-25/06/2024

סמסטר קיץ
תשפ"ד

01/08/2024

01/11/2024-25/09/2024

 

*יתכנו שינויים במועדים האחרונים להגשת בקשה להתאמות
 
מועדים להגשת בקשות להתאמות בבחני אמצע: 


עד השבוע הראשון של הסמסטר.

 


 

שאלות ותשובות נפוצות
 

יש להגיש דו"ח אבחון לקויות למידה תקף דרך הפורטל האישי:

  • בקשות וערעורים > אפשרויות הגשה (באדום) > המרכז לקידום הסטודנט.
  • בפורטל תתבקשו למלא טופס פנייה, ויתור סודיות ולהגיש אבחון תקף.
  • האבחון ייבדק, תיקבע פגישה אישית עם היועצת ויוחלט לגבי התאמות. 
  • המידע על אודות סטטוס הפנייה (לרבות סטטוס הזכאות להתאמות) יופיע בפורטל האישי.

הבקשה תטופל ותיבדק לקראת תקופת הבחינות בסמסטר העוקב.
לצערנו במקרה כזה לא נוכל להכיר בהתאמות בסמסטר נוכחי.

לא, אין אפשרות לקבל התאמות בהיבחנות ללא אבחון תקף. אישור ביה"ס רלבנטי למשרד החינוך ולא למל"ג.

אנא פנו במייל ליועצת במסלול הלימודים שלך לקבלת מידע.

אם הקושי עלה לראשונה בלימודים במכון, מומלץ לפנות קודם ליועצת לייעוץ והכוונה.