לווי וסיוע לסטודנטים עם מוגבלות

מרכז לקידום הסטודנט - לווי וסיוע לסטודנטים עם מוגבלות  אייקון נגישות

 

רכזת הנגשה ויועצת לקויות למידה: שירה רוזן, דוא"ל negishut@hit.ac.il
 

המרכז לקידום הסטודנט מתמקד בצרכים הייחודיים של סטודנטים עם מוגבלות חושית, סטודנטים עם מגבלה פיסית, לקות ראייה, התמודדות רקע נפשי, התמודדות עם מחלות כרוניות ועוד.


על מנת לקבל הכרה כסטודנט/ית זכאי המרכז, הכוללת התאמות בהיבחנות וליווי יש להגיש את המסמכים הרפואיים. מצורף מידע לגבי אופן הגשת המסמכים.

 

להגשת בקשות להתאמות קראו שאל נפוצות ותשובות:

 

אם יש לך מוגבלות חושית/ מוטורית/ נוירולוגית, בעיות רפואיות/ נפשיות או כל מגבלה אחרת – יש לפנות לרכזת ההנגשה: שירה רוזן - negishut@hit.ac.il  03-5026933 

  • בקשות וערעורים > אפשרויות הגשה (באדום) > המרכז לקידום הסטודנט.
  • בפורטל תתבקשו למלא טופס פנייה, ויתור סודיות ולהגיש חוות דעת רפואית תקפה
    המסמכים ייבדקו, תיקבע שיחה עם הרכזת לגבי התאמות. 
  • המידע על אודות סטטוס הפנייה (לרבות סטטוס הזכאות להתאמות) יופיע בפורטל האישי.

יש להציג את טופס שימולא על ידי רופא מומחה / פסיכיאטר או פסיכולוג מטפל (לסטודנטים עם מגבלה נפשית). הטופס נמצא בתוך תהליך הגשת הבקשה בפורטל.

  • מומלץ להגיש את המסמכים הרפואיים מוקדם ככל האפשר (עם הקבלה ללימודים) ולקבוע פגישה עם הרכזת. 
  • לקבלת התאמות בבחנים – יש להגיש מסמכים רפואיים לכל המאוחר בשבוע הראשון של הסמסטר.
  • לקבלת ההתאמות בבחינות– יש להגיש מסמכים רפואיים לפי התאריכים בטבלה המצורפת

 

מועדים להגשת בקשות להתאמות בשנה"ל תשפ"ד

 

מועדים תקופת הבחינות - מועדי א' מועד אחרון להגשת בקשות ומסמכים להתאמות
בבחינות בסוף סמסטר **
סמסטר א'
תשפ"ד
29/03/2024-04/03/2024 21/01/2024
סמסטר ב'
תשפ"ד
19/07/2024-25/06/2024 01/05/2024
סמסטר קיץ
תשפ"ד
01/11/2024-25/09/2024 01/08/2024

 

 

** ייתכנו שינויים במועדים להגשת בקשה להתאמות

המסמכים יעברו בדיקה אצל רכזת ההנגשה, בהמשך תקבע שיחה להיכרות ובירור צרכים והתאמות.

לא, אין אפשרות לקבל התאמות בהיבחנות על בסיס המלצה מרופא משפחה. יש צורך בהמלצה של רופא מומחה.

ליווי אישי, התאמות בהיבחנות, סיוע לימודי, סדנאות, הפנייה לסיוע רגשי.

לא, ההחלטה לגבי אישור ההתאמות נתונה לשיקולו דעתו של המוסד האקדמי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, ולאחר שיחה עם הסטודנט.

לרוב ההתאמות הינן קבועות ואינו דורשות חידוש. במקרה של קושי רפואי זמני, ההתאמה תוגדר לפרק זמן קצוב והסטודנט יעודכן על כך.

יש להגיש בקשה להתאמות ומסמכים רפואיים  לרכזת ההנגשה: שירה רוזן - negishut@hit.ac.il  03-5026933 

כן, קיימת אפשרות לשאול דרך המרכז לקידום הסטודנט מכשירים המסייעים בלמידה לסטודנטים עם קשיים בראייה ובשמיעה (ניתן לברר פרטים מול הרכזת).