סטודנטים בשירות מילואים

סיוע בהשלמת לימודים

 

3.1 עזרה בהשלמת חומר לימודים

סטודנט, ששב משירות מילואים, רשאי לפנות אל מורה המקצוע בבקשה לקבל עזרה
בהשלמת חומר הלימודים, שהוא הפסיד בתקופת שירות המילואים.
 
 
שיעורי עזר
סטודנט לאחר שירות מילואים זכאי לפנות למרצה לקבל הדרכה, או שיעורי עזר להשלמת החומר החסר.
נוסף על כך, ניתנים שיעורי עזר באמצעות מינהל הסטודנטים, בתיאום עם אגודת הסטודנטים. סטודנט,
המעוניין לקבל שיעורי עזר באמצעות מינהל הסטודנטים, צריך להציג שובר שמ"פ, לאחר גמר המילואים
ומערכת לימודים עדכנית לסמסטר הרלוונטי ולהגישו לרכזת רווחת הסטודנט, הגב' בשמת שלום-טוצ'ין, בנין 5 חדר 208,
מינהל הסטודנטים.