סטודנטים בשירות מילואים

סיוע אחר

 

4.1 תלושי צילום

סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל תלושי צילום, לפי המפתח להלן:

40 תלושי צילום עבור כל יום של שירות מילואים. או חמישה תלושי צילום עבור כל שעת הרצאה, שבה נבצר מן הסטודנט להיות נוכח בגין שירות המילואים.

למימוש הזכאות לקבלת התלושים, יש לפנות למדור שכר לימוד ולהציג שובר שמ"פ.

4.2 צילומים וחומרי לימוד
סטודנט ששירת במילואים יקבל, בפנייה למרצה, כל חומר (תקצירים, תרגילים וחומרי לימוד אחרים) שחולק לסטודנטים במהלך הקורס, בעת ששהה בשירות מילואים.

4.3 תקצירי הרצאות
סטודנט ששירת במילואים יקבל תקצירי שיעורים, שנבצר ממנו להשתתף בהם, עקב שירות המילואים, אם אלה קיימים. לקבלת תקצירי השיעורים, יש לפנות לאגודת הסטודנטים.

4.4 השאלת ספרים
  • סטודנט חייב להחזיר את הספרים, שנמצאים ברשותו, לפני צאתו לשירות המילואים.
  • סטודנט ששירת במילואים זכאי לעדיפות בהשאלת הספרים בספרייה, בתקופה הסמוכה לחזרתו משירות המילואים. מימוש זכות זו מותנה בהצגת מסמך על סיום השמ"פ לספרנית.