פרופ' חנן קמינסקי

ראש התוכנית לתואר שני עיצוב לסביבה טכנולוגית

Prof. Kaminski Hanan
lecture