פריסת תוכנית הלימודים לסמסטרים

 

שנה"ל סמסטר
ש"ס
נ"ז
שנה א א
חשבון אינפי 1
מתמטיקה דיסקרטית
מבוא למדעי המחשב
8
4
6
6.5
3.5
5.0
ב
חשבון אינפי 2
אלגברה ליניארית
הסתברות וסטטיסטיקה
לימודים כלליים
6
6
4
2
5.0
5.0
3.5
2.0
קיץ
תכנות בפייתון
מבני הנתונים
סדנה מתקדמת בתכנות
לימודים כלליים
5
5
4
2
3.5
4.0
3.0
2.0
שנה ב א
אנליזה נומרית
טורי פורייה והתמרות אינטגרליות
פונקציות מורכבות
תורת הגרפים
6
4
4
4
5.0
3.5
3.5
3.5
ב
משוואות דיפרנציאליות רגילות
תכנון וניתוח אלגוריתמים
קורס בחירה (הסקה סטאטיסטית)
קורס בחירה (שיטות חיזוי)
4
5
4
4
3.5
4.0
3.5
3.5
קיץ
תכנות מונחה עצמים
משוואות דיפרנציאליות חלקיות
בניית מודלים מתמטיים
לימודים כלליים
6
4
4
2
5.0
3.5
3.5
2.0
שנה ג א
אלגוריתמים באופטימיזציה
למידת מכונה
עיבוד אותות סיפרתי
קורס בחירה (למידה עמוקה)
4
4
5
4
3.5
3.5
4.0
3.5
ב
מבוא לאנליזה מודרנית
מודלים סדרתיים במדע הנתונים
קורס בחירה (עידוד תמונות)
קורס בחירה (תרחיש שימושי)
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
קיץ
קורס בחירה (ראיה ממוחשבת רבת מבטים)
קורס בחירה (ראיית מכונה)
4
4
3.5
3.5