פטורים

 

פטורים להנדסאים בפקולטה למדעים

 

פטורים על סמך לימודי הנדסאי תוכנה או הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים – מע' אלקטרוניות.

 • סטודנט רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים על סמך לימודי הנדסאי, בעל דיפלומה של הנדסאי מבית-ספר להנדסאים, הנמצא בפיקוח של משרד החינוך, או של משרד העבודה, רק לאחר שהתקבל כסטודנט מן המניין במכון, עבר את תהליכי הרישום והקבלה, ושילם את דמי הרישום במלואם.
 • תנאי הסף לאישור בקשה לפטור על סמך לימודי הנדסאי הינם שהציון הממוצע המשוקלל שלו בבחינות החיצוניות הוא 80 ומעלה ושתואר ההנדסאי הוא בתחום הנלמד במכון. ציון בקורס המעניק את הפטור הינו 80 ומעלה ומותנה בכך שהדיפלומה המהווה בסיס לבקשת הפטור התקבלה עד שש השנים לפני תחילת לימודי הסטודנט במכון. 
 • הסמכות לאישור של פטורים על סמך לימודי הנדסאי היא של דיקן הפקולטה/ראש המחלקה או מי שמונה לכך מטעמו.
 • ציונים ממוסדות אחרים, המהווים בסיס לפטור מקורסים במכון, אינם נכללים בשקלול ציון הגמר. כלומר, ציון הקורס מן המוסד הקודם שבו למד הסטודנט, אינו מועתק, אלא יירשם 'פטור' בגיליון הציונים של הסטודנט במכון.
 • פקולטה או מחלקה רשאית לדרוש מהסטודנט להוכיח את ידיעותיו בבחינה מקדימה, לצורך מתן פטור מקורס.
 • כל פקולטה או מחלקה רשאית לקבוע נהלים וכללים לסטודנטים שלה, המהווים החמרה של כללי הפטור המופיעים בתקנון זה. הנהלים והכללים יהיו תקפים אך ורק אם הפקולטה או המחלקה דאגו לפרסם אותם בתקנות הפקולטה/מחלקה, ופרסמו אותם לידיעת הסטודנטים.
 • מקסימום נקודות זכות שניתן לקבל עבורם פטורים: 21 נקודות זכות.
 • הגשת הפטור תתבצע באופן הבא:
 
 
הנדסאי תוכנה
 
פירוט הפטורים להנדסאים:
 
מספר קורס שם הקורס במכון נקודות זכות הקורס המעניק את הפטור
61101 מבוא למדעי המחשב 5.0 מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים בסביבת C
+תכנון מערכות בשפת C
61307 תכנות מונחה עצמים 5.0 ++C# + C, או ++C++ + JAVA C בלבד מעניק רק פטור חלקי
61108 סדנה מתקדמת בתכנות 3.0 תכנון מערכות בשפת C
61303 מערכות בסיסי נתונים 4.0 בסיסי נתונים ושפת SQL

61206

מערכות הפעלה

 

3.5

מבוא למערכות הפעלה והכרת מערכת Solaris 10 + מערכות הפעלה

60602

מערכות זמן אמת (קורס בחירה)

3.0

מערכות זמן אמת

 
הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים – מערכות אלקטרוניות 
 

ניתן לקבל פטור עבור הקורסים:

 

מספר קורס שם הקורס במכון נקודות זכות הקורס המעניק את הפטור
60931 שפות תיאור חומרה VHDL 3.0 שפות תיאור חומרה VHDL
 
פטורים על סמך לימודים קודמים
 • סטודנט רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים על בסיס לימודיו הקודמים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה רק לאחר שנתקבל כסטודנט מן המניין במכון, עבר את תהליכי הרישום והקבלה, ושילם את דמי הרישום במלואם. 
 • תנאי הסף לאישור בקשה לפטור על בסיס לימודים קודמים הינם שהקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור נלמד בשש השנים האחרונות שקדמו לתחילת לימודי הסטודנט במכון ושהציון שהושג בקורס הינו 65 ומעלה.
 • הסמכות לאישור של פטורים על בסיס לימודים קודמים היא של דיקן הפקולטה/ראש המחלקה או מי שמונה לכך מטעמו.
 • ציונים ממוסדות אחרים, המהווים בסיס לפטור מקורסים במכון, אינם נכללים בשקלול ציון הגמר. כלומר, ציון הקורס מן המוסד הקודם שבו למד הסטודנט, אינו מועתק, אלא יירשם 'פטור' בגיליון הציונים של הסטודנט במכון.
 • פקולטה או מחלקה רשאית לדרוש מהסטודנט להוכיח את ידיעותיו בבחינה מקדימה, לצורך מתן פטור מקורס.
 • כל פקולטה או מחלקה רשאית לקבוע נהלים וכללים לסטודנטים שלה, המהווים החמרה של כללי הפטור המופיעים בתקנון זה. הנהלים והכללים יהיו תקפים אך ורק אם הפקולטה או המחלקה דאגו לפרסם אותם בתקנות הפקולטה/מחלקה, ופרסמו אותם לידיעת הסטודנטים.
 • הגשת הפטור תתבצע באופן הבא:
 
 
 
מי מטפל בך?

 

המחלקה למדעי המחשב

 

מיקום:

חדר 420, בניין 8, קומה 4
קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:00-16:00
טלפון:

03-5026528

 

פטורים עבור קורסי השירות במתמטיקה ופיסיקה עבור הפקולטה להנדסה והפקולטה להנדסת תעשייה וניהול 

גב' טל פורת, רכזת המחלקה למתמטיקה ולפיסיקה

מיקום:

חדר 425, בניין 8, קומה 4
קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:00-16:00
דוא"ל: talpo@hit.ac.il
טלפון:

03-5026601

 
פטורים לקורסים רב-תחומיים 
גב' חן אילוז, רכזת המחלקה ללימודים רב-תחומים 

מיקום:

חדר 314, בניין 5, קומה 3
קבלת קהל: ימים א'-ה' 9:00-17:00
דוא"ל: chenil@hit.ac.il
טלפון:

03-5026655

 

פטורים באנגלית
גב' קרן גרונוולד, רכזת היחידה לאנגלית

מיקום:

חדר 316, בניין 5, קומה 3
קבלת קהל: ימים א'-ה' 9:00-17:00
דוא"ל: kerengru@hit.ac.il
טלפון:

03-5026934