פיסיקה

קורס פיסיקה

 

בחרו את המכינה המיועדת למסלולים הלימודים שלכם:

 

המכינה הינה במתכונת מואצת ואינטנסיבית. מועמדים הנדרשים למכינה נוספת במתמטיקה מומלץ להתחיל עם מקצוע זה ולאחר מכן להמשיך למכינה שנייה בפיסיקה.


לתשומת לבכם, יתכן ששתי המכינות יחפפו באופן מלא או חלקי
הקורס מיועד למועמדים חסרי ידע בפיסיקה ולמועמדים שוועדת הקבלה חייבה אותם. זהו קורס בסיס שמהווה תנאי קדם לקורס פיסיקה 1 שילמד במהלך התואר.


הצלחה במכינה הינה ציון משוקלל 70 לפחות אלא אם נקבע אחרת על ידי וועדת הקבלה.

 

אופן חישוב ציון הקורס:
•    משקל מבחן הביניים – 30% מהציון הסופי.
•    משקל מבחן הסיום- 70% מהציון הסופי.
•    אם התלמיד נעדר מבחינת הביניים יהיה משקל מבחן הסיום 100% מהציון הסופי.
•    אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי.
•    ציון 54 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים.
 
בחינת הגמר נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.

 

קבצים להורדה: בחינה לדוגמא | סילבוס
 

עלות המכינה 2,650 ₪.
 

מכינת הריענון וההשלמה בפיסיקה הינה בהיקף של 104 שעות.


המכינה הינה במתכונת מואצת ואינטנסיבית. מועמדים הנדרשים למכינה נוספת במתמטיקה מומלץ להתחיל עם מקצוע זה ולאחר מכן להמשיך למכינה שנייה בפיסיקה.


לתשומת לבכם, יתכן ששתי המכינות יחפפו באופן מלא או חלקי.


הצלחה במכינה הינה ציון משוקלל 75 לפחות אלא אם נקבע אחרת על ידי וועדת הקבלה.

 

אופן חישוב ציון הקורס:
•    תרגיל בית 20% מהציון הסופי
•    משקל מבחן הסיום- 80% מהציון הסופי.
 
בחינת הגמר נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.

 

קבצים להורדה: בחינה לדוגמא | סילבוס

 

עלות המכינה 2,100 ₪

מכינת הריענון וההשלמה ביסודות הפיסיקה הינה בהיקף של 70 שעות, מומלץ להירשם לקורץ קיץ (לא במהלך סמסטר א').


הקורס מיועד למועמדים חסרי ידע בפיסיקה ולמועמדים שוועדת הקבלה חייבה אותם. זהו קורס בסיס שמהווה תנאי קדם לקורס פיסיקה 1 שילמד במהלך התואר.


הצלחה במכינה הינה ציון משוקלל 70 לפחות אלא אם נקבע אחרת על ידי וועדת הקבלה.

 

אופן חישוב ציון הקורס:
•    משקל מבחן הביניים – 30% מהציון הסופי.
•    משקל מבחן הסיום- 70% מהציון הסופי.
•    אם התלמיד נעדר מבחינת הביניים יהיה משקל מבחן הסיום 100% מהציון הסופי.
•    אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי.
•    ציון 54 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים.
 
בחינת הגמר נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.

 

קבצים להורדה: בחינה לדוגמא | סילבוס

 

עלות המכינה 1,300 ₪.

 

מועדי המכינות ופרטים חשובים נוספים
 • מועדי המכינות - קובץ להורדה
 • השתתפות בבחינות תתאפשר רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.
 • רישום ותשלום למכינה יתבצע באופן מקוון (הרישום למכינה מותנה ברישום לתואר ראשון).
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה שנת לימודים אקדמית.
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. 
  (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס והשתתפות בבחינת הסיום).

 

נוהל הפסקת לימודים 
 • הודעת הפסקת לימודים תכנס לתוקף מרגע קבלת מכתב בקשה במזכירות המכינה.
 • המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
 • במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
 • במקרה של הפסקת לימודים לאחר שלושה שבועות מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד תשלום שכ"ל מלא.