חדשות ואירועים

המל"ג אישר ל-HIT: תואר שני עם תזה בניהול טכנולוגיה

המועצה להשכלה גבוהה אשרה ל HIT לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בניהול טכנולוגיה, שתצטרף אל התכנית הוותיקה והמוצלחת בניהול טכנולוגיה לתואר שני ללא תזה. 
 

 

זו תכנית הלימודים הרביעית במספר שהמכון קיבל אישור לפתיחתה מהמועצה להשכלה גבוהה, וזאת החל מיום 26/5/2020 כאשר אושרה למכון פתיחת תכנית הלימודים החלוצית והייחודית לתואר ראשון(.B.Sc) ב"טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה". 


פירושו של דבר, שלמכון אושרו 4 תכניות לימוד בתוך פרק זמן של כ-13 חודשים. מדובר בהישג חסר תקדים כשלעצמו, המתעצם עוד יותר כאשר מובא בחשבון כי 3 מהתכניות החדשות הללו הן לתואר שני עם תזה. יש בכך הבעת אמון של המל"ג ביכולת המחקרית של חברי סגל המכון, בתשתיות המחקר המפותחות, ובהיות המכון מוסד אקדמי משמעותי בנוף ההשכלה הגבוהה בישראל.
 
 פרופ' אדוארד יעקובוב נשיאHIT ציין בסיפוק את ההישג המיוחד ואמר "ידנו עוד נטויה, ואנו מקווים לקבל בחודש הקרוב גם אישור לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני ב" מדעי הנתונים" ללא תזה, ולאחר מכן עם תזה, ובהמשך לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה, ב"עיצוב לסביבה טכנולוגית".


המכון שם דגש, במסגרת התפתחותו האקדמית ותכנית החומש שלו, את הלימודים המתקדמים, המהווים בסיס להמשך קידומו, וביצור מעמדו כמוסד אקדמי מחקרי מוביל".


דקאן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, פרופ' שאול בר-לב אמר כי האישור מעיד על רמתה האקדמית של התכנית וכמובן מחייב את הפקולטה בהתאם. 


בנוסף, הודה פרופ' בר-לב מקרב לב לד"ר גילה אלברט, ראש תכנית המוסמך בניהול טכנולוגיה, על שעמדה בראש צוות ההכנה של התכנית, על שקדנותה ותרומתה המקצועית והמשמעותית שהביאו להישג חשוב זה.

בראש התוכנית לתואר שני בניהול טכנולוגיה יעמוד החל משנת הלימודים הקרובה, סגן הדקאן, ד"ר אייל בריל. פרופ' דוד פרי ימשיך בתפקידו כראש המחלקה להנדסת תעשיה וניהול.
 
 

 

פורסם: 21/07/2021