חדשות ואירועים

הפוטנציאל הבטיחותי של אפליקציות לנהגים - מה אומרים המומחים?

 
 
הפוטנציאל הבטיחותי של אפליקציות לנהגים - מה אומרים המומחים?
 
מחברים: ד"ר גילה אלברט, ד"ר אורן מוזיקנט וד"ר ציפי לוטן
מכון רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים, עמותת אור ירוק
 

27.11.16 | 14:00 | בניין 1 קומה 5 חדר 506


שימוש בסמארטפון בזמן הנהיגה והיסח דעת הנגרם כתוצאה מכך, מהווים כיום את הגורמים המובילים לתאונות דרכים קטלניות וקשות ומכאן - אתגר מרכזי בבטיחות בדרכים. למרות היותו של הסמארטפון גורם סיכון עיקרי, אפליקציות לנהגים עשויות לשמש כאמצעי לווסת ולשפר התנהגות נהיגה מסוכנת. עם זאת, עדיין לא ברור אלו אפליקציות ותכונות עדיפות מבחינה בטיחותית ומה יגרום לנהגים להשתמש בהן בזמן נהיגה.
 
מטרת המחקר הינה להעריך את הפוטנציאל הבטיחותי של אפליקציות לנהגים על בסיס סקר מומחים. שלושים ושבעה מומחים השתתפו בסקר המומחים שנערך בשיטת ה AHP Analytic Hierarchy Process) ), העריכו ודרגו תשעה סוגים נפוצים של אפליקציות על פי קריטריונים עיקריים. התוצאות הראו כי רמת המקובלות של האפליקציה בקרב המשתמשים חשובה כמעט כמו תרומתה להפחתת התנהגות נהג מסוכנת.
 
בנוסף, התוצאות מאפשרות להגדיר בבירור את הסוגים הרצויים של אפליקציות בעלות פוטנציאל בטיחותי: התראה בפני התנגשות, מניעת כתיבה וקריאה של הודעות, ממשק קולי, וקופסה ירוקה. בעוד שאפליקציות המבוססות על מניעה עלולות להיות בעלת רמת מקובלות נמוכה, לאפליקציות המבוססות על ממשק קולי ולאלה שמתריאות בפני התנגשות רמת מקובלות גבוהה ביותר.
 
 

 
The safety potential of smartphone's apps - What do the experts say?
 
 
Authors: Dr. Gila Albert, Dr. Oren Musicant & Dr. Tsippy Lotan
The Ran Naor Institute for the advancement of road safety, Or Yarok
 
Smartphone usage while driving is a worldwide phenomenon which leads to distracted driving and is acknowledged as a major concern for road safety. While being a major cause of risk, smartphones apps may also serve as a means to control and reduce risky driving behavior. However, it is still unclear which apps should be favored and what features and functions compose such valuable apps.
 
The purpose of this research is to highlight smartphone apps that will have the greatest potential to reduce injury crashes.
 
The study is based on experts' opinions retrieved through an Analytic Hierarchy Process (AHP). Thirty seven experts participated in the study and evaluated and graded nine widespread types of apps according to various criteria. When weighing safety considerations versus acceptance concerns, they were found to be almost equally important.
 
The results clearly define the desirable types of smartphone apps: collision warning, texting prevention (both no-typing and no-reading), voice control (both text-to-speech and commands), and Green Box (In Vehicle Data Recorder - IVDR). However, while texting prevention and IVDR are not likely to be widely accepted and used, collision warning and voice control apps are expected to gain public support.