חדשות ואירועים

מפגש מצגות פרויקטי גמר תואר ראשון בניהול טכנולוגיה 2018

 

בשנת תשע"ח הכינו 70 סטודנטים משנה ד' בפקולטה לניהול טכנולוגיה 23 פרויקטי גמר. הפרויקטים הוצגו על ידי הסטודנטים במעמד נשיא המכון פרופ' אדוארד יעקובוב, דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה ד"ר מיכאל וינוקור, אנשי תעשייה ,חברי סגל אקדמי וסטודנטים.

 


בדברי ברכתו אמר הנשיא כי הוא גאה לנוכח ההישגים המרשימים של הסטודנטים וכי הפקולטה לניהול טכולוגיה מוציאה לתעשייה מנהלים מובילים ומחוללי שינוי הנמצאים בחזית ההשפעה על התעשייה והטכנולוגיה.


ד"ר מיכאל וינוקור, הדקאן הנכנס של הפקולטה לניהול טכנולוגיה, אמר כי הוא נרגש מהרמה הגבוהה של פרוייקטי הגמר וכי הסטודנטים מוכיחים שהם בעלי יכולת להיות בחזית הצרכים של התעשייה ולשלב אפליקציות תוכנה, ניתוח נתונים ושיטות, מה שמצביע על ייחודיות הפקולטה ומעניק יתרון משמעותי לסטודנטים של HIT בשוק העבודה.

ד"ר אייל בריל, ראש החוג לתואר ראשון ומרכז את פרוייקטי הגמר של שנה ד' בפקולטה לניהול טכנולוגיה: הפרויקטים מהווים סיכום של 4 שנות לימוד. הפרויקטים מציגים שני סוגים עיקריים של נושאים: התמודדות עם בעיה הקיימת בתעשייה וסיוע לפתרונה ומנגד פרויקטים מחקריים כאשר עוסקים בפתרון בעיה תיאורטית וחקירתה. בשני המקרים הסטודנטים עושים שימוש בכלים שרכשו במהלך לימודיהם".

 


להלן שלוש דוגמאות לפרויקטים שהוצגו:


הנגשת בסיס נתונים Big Data בנושא תרומת איברים למחקרים עתידיים


מציגות: עינת ליזרוביץ, אנה סטרליאן, וילנה ריינוב. בהנחיית ד"ר מיכאל בנדרסקי

 

מטופלי דיאליזה נמצאים בסכנת חיים במידה ולא יקבלו כלייה בזמן. יש חשיבות גדולה לביצוע התאמה מיטבית בין חולה לכילה נתרמת עקב היצע נמוך ל כליות ביחס לביקוש. בניית מודלים סטטיסטיים על סמך נתוני אמת ישפר את זמן ההמתנה לכילה.

מטרת הפרויקט הנגשת בסיס נתונים אודות חולי דיאליזה לביצוע ויזואליזציה, ניתוח סטטיסטי, סינונים וייצוא חלקי של נתונים תאפשר הפקת מסקנות וקבלת החלטות מושכלת בנושא חשוב זה.

התיעוד והניתוח התבצעו על פלטפורמה של הקלאסטר לנתוני עתק Big Data Cluster) הנמצא במכון. בין הממצאים: לא נמצא קשר בין גיל לזמן ההמתנה וכן נמצא הבדל מובהק בין זמן ההמתנה של האוגלוסיה האתנית לבין שאר האוכלוסיה.


פיתוח אמצעי אוטונומי לאיתור והצלה באמצעות כלים בלתי מאויישים

 

מציגים: יוחאי ורסנו, חנן בלומשטיין וערן לוי- צדק בהנחיית מר מיכאל ערמון

 

שיפור יכולת ההתמודדות וצמצום זמני המענה וטיפול במקרים של אירוע רב נפגעים לצורך הצלת חיים.

הפיתרון פיתוח מערכת אוטונומית להפעלת כלים לא מאויישים שתדע לבצע הגעה ליעד מוכה אסון במהירות המיטבית ובבטיחות הנדרשת ושהיה מעליו. פענוח וניתוח שטח להשגת אזורי עניין תוך איתור ניצולים מהיר ותעדוף לפי מצבם הרפואי.


מודל לאומדן גודל אוצר מילים של פרט בעברית

 

מציגים: שרית מלאך עמש, נוי בצלאל, רן מנחם בהנחיית ד"ר אייל בריל

 

בעשורים האחרונים חוקרים מתמודדים עם השאלה מהי כמות המילים אשר אדם יודע. הספרות מתייחסת לשאלה זו בשפה האנגלית ומציגה שיטות שונות לכימות סך המילים אשר אדם יודע בפועל.

הבעיה המרכזית היא שלא קיים מודל לאומדן גודל אוצר מילים של פרט אשר שפת האם שלו הינה השפה העברית. מטרת פרויקט מחקרי זה הינה בניית מודל לאומדן גודל אוצר מילים של פרט בשפה העברית.

אחת ממסקנות המחקר הייתה כי גודל אוצר המילים בהקשר מסוים בדרך הלא פרמטרית נע בין

3000-9000 מילים.