חדשות ואירועים

פתרון בעיית זימון בפרויקטים מרובות-אופנים עם שיתוף משאבים על ידי אלגוריתם גנטי מתקדם


13:45, 1.1.12
בניין 2 חדר 105

תרון בעיית זימון בפרויקטים מרובות-אופנים עם שיתוף משאבים

תרון בעיית זימון בפרויקטים מרובות-אופנים עם שיתוף משאבים