חדשות ואירועים

מתודולוגיית הכנת פרויקט גמר

סמינר מתודולוגיית הכנת פרויקט גמר

תואר ראשון: הצעה לדיון
מרצה: מר משה גוטסמן

9.3.2014, בשעה 14:00, בניין 2, חדר 105

סמינר מתודולוגיות הכנת פרויקט גמר
 
תקציר:
מטרת ההרצאה להציג מתוך ניסיוני כמנחה פרויקטי גמר מתודולוגיה מובנת לניהול פרויקטי גמר של סטודנטים כפי שקיימת באחד המוסדות בו אני מלמד, בתחומי התעשייה וניהול, לוגיסטיקה, ניהול תעשייתי ושיווק טכנולוגיות, מתודולוגיה זו תוצג בהשוואה לזו הקיימת במספר מוסדות כמו: HIT, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת אריאל, ומכללת סמי שמעון.