חדשות ואירועים

חיזוי יעילות אלגוריתם למציאת מצבים חריגים


המחלקה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסמינר בנושא:

חיזוי יעילות אלגוריתם למציאת מצבים חריגים


יום ראשון | 27.12.2015 | שעה 14:00 | בניין 2, חדר 105

מרצה: ד"ר איל בריל 
תקציר
מציאת מצבים חריגים מתבססת במקרים רבים על זיהוי של צירוף נדיר של ערכים נמדדים.
השאלה היא האם ככל שיש מספר רב יותר של סוגי מדידות, האלגוריתם שמשתמש בהם יעיל יותר?
 
הסמינר יציג מתודולוגיה לקביעת המספר האופטימלי של חיישנים. תוצג התיאוריה וניתוח של תוצאות מעבדה.