שיחות קמפוס

התמחות בניהול משאבי אנוש - שותפות בתכנון האסטרטגי של החברה

על פי ד"ר קנדלשיין, מנהל משאבי האנוש בחברות טכנולוגיות והיי-טק הוא "שותף לתכנון המהלכים האסטרטגיים של החברה, ולכן צריך גם להיות ערוך לחיזוי תהליכים ומגמות בשוק".

ההתמחות במכון, הנעשית במסגרת לימודי התואר הראשון .B.Sc בניהול טכנולוגיה, מכינה את הסטודנטים בדיוק לאתגרים אלה, כמו גם לאתגרים נוספים.

מה הם הכלים הנרכשים במהלך הלימודים בהתמחות זו?
"הלימודים מתמקדים במאפיינים הייחודיים של ניהול משאבי אנוש בחברות טכנולוגיות ועתירות ידע, תוך מתן דגש בניהול פרופסיונלי ("ניהול מקצוענים") והמטלות, הנדרשות מדרגי הניהול בחברות אלו. כך, הסטודנטים יכולים להשתלב בתפקידי ניהול משאבי אנוש בארגונים טכנולוגיים ועסקיים, להקל את מעברי הקריירה של עובדים בארגונים אלה, למשל, מהנדס העובר לשמש כמנהל רכש בארגון, וכן לסייע בהתמודדות החברה עם סוגיות של ניהול משאבי אנוש בסביבה משתנה. הסטודנטים לומדים לראות בזווית ראייה מערכתית את פונקציית משאבי האנוש בחברה, תוך הבנת יחסי הגומלין בינה לבין המסגרת הכלל - ניהולית בחברה. כמו כן הסטודנטים רואים, כיצד יש למצב את מנהל משאבי אנוש, כחלק מהותי בליבת החברה."

ד"ר קנדלשיין מרצה במחלקה מאז הקמתה, בשנת 1994, וכן במוסדות אקדמיים נוספים בארץ ובחו"ל. בעבר שימש גם כמנהל משאבי אנוש ומנהל בחברות טכנולוגיות ותעשייתיות.

ד"ר קנדלשיין עוסק בהוראה, בתחומים הבאים: ניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה, יסודות הניהול, התנהגות ארגונית וניהול משא ומתן. כמו כן הוא מנחה סטודנטים בפרויקטי גמר, בתחום ניהול משאבי אנוש, וכן עומד בראש הפורום למנהלי משאבי אנוש בחברות היי-טק במכון. בפורום חברים מנהלי משאבי אנוש מחברות היי-טק וטכנולוגיה, תעשייה, צה"ל, מערכת הביטחון וחברות ממשלתיות.

במהלך השנים ארגן וניהל עשרות כנסים וימי עיון ארציים במחלקה לניהול טכנולוגיה, הן במסגרת הפורום והן במסגרת הפקולטה במיגוון נושאים, כגון: מנהלי משאבי אנוש כשותפים באסטרטגיה העסקית של החברה, נשים מנהלות בחברות טכנולוגיות, תהליכי שינויים בחברות והשפעתם על משאבי אנוש ועל מערכות שכר ותגמול עובדים בהיי-טק.

מה כוללת הפעילות, במסגרת הפורום למנהלי משאבי אנוש בהיי-טק, במחלקה?
"הפורום מהווה מסגרת מקצועית למפגשים תקופתיים של מנהלי משאבי אנוש בחברות היי-טק וטכנולוגיה, והוא נערך במסגרת הפקולטה לניהול טכנולוגיה. בפורום מתקיימים דיונים בנושאים, שיש בהם עניין הדדי והעשרה, הן עבור חברי הסגל האקדמי והן עבור מנהלי משאבי אנוש בחברות היי-טק. כל מפגש בפורום כולל הרצאת אורח של מרצה מן האקדמיה ושל מנהל משאבי אנוש בחברת היי-טק, בנושא אקטואלי, כגון: איחודים ומיזוגים, צמצומים, אסטרטגיה עסקית. בנוסף, מתקיים דיון מונחה בידי יו"ר הפורום. כמו כן פעילות הפורום כוללת סיורים בחברות עתירות ידע."