ספטמבר 2021

 

הספרייה מציעה לקוראיה מידי חודש רשימת ספרים וכתבי-עת חדשים שנוספו לאוספיה כל רשומה מכילה:
מס' מיון, מחבר, כותר, מוציא לאור, שנת הוצאה , נושאים, מס' מערכת תוכן עיניינים ותקציר.
כדי לראות מצב ההשאלות יש ללחוץ על כותר.

 

 

005.2 HRO

Hromkovic, Juraj,

Algorithmics for hard problems : introduction to combinatorial optimization, randomization, approximation, and heuristics / Second edition

Berlin ; New York : Springer-Verlag, 2004

נושאים

Algorithms

Computational complexity

Parallel processing (Electronic computers)

Computer algorithms

Problem solving

Combinatorial optimization

Problems, exercises, etc.

תוכן עניינים

Introduction -- Elementary Fundamentals -- Deterministic Approaches -- Approximation Algorithms -- Randomized Algorithms -- Heuristics -- A Guide to Solving Hard Problems.

 

 

006.6 GON

Gonzalez, Rafael C., Eddins, Steven L., Woods, Richard E.,  

Digital image processing using MATLAB / Third edition.

Knoxville, Tennessee : Gatesmark Publishing, 2020

נושאים

MATLAB

Image processing -- Digital techniques

Image processing -- Mathematics

תיאור/תקציר

This new, 3rd edition of Digital Image Processing Using MATLAB features extensive revisions of the topics from the 2nd ed. In addition, this edition includes comprehensive new MATLAB implementation of image transforms, spectral color models, geometric transformations, clustering, superpixels, graph cuts, active contours (snakes and level sets), maximally-stable extremal regions, SIFT, SURF, and other keypoint features. An entire chapter is devoted to deep learning, neural networks, and convolutional neural networks. Also new to this edition are 130 MATLAB Projects related to the material covered in the text. These projects enhance the usefulness of the book for self study and in formal classroom settings. New also is the DIPUM3E Support Package that contains selected project solutions, the source code for all functions developed in the book, and most of the digital images used in the book. As before, the book integrates material from the 4th edition of Digital Image Processing by Gonzalez and Woods, the leading textbook in the field, and the Image Processing Toolbox from MathWorks, a leader in Scientific Computing. A unique feature of the book is its emphasis on showing how to enhance existing software solutions by developing new code. This is important in image processing, a field that generally requires extensive experimental work in order to arrive at suitable application solutions. More details are included in the book website.

 

 

370.7 COH

Cohen, Louis, Manion, Lawrence

Research methods in education / Eighth edition.

London ; New York : Routledge, 2018

נושאים

Education -- Research -- Methodology

Education -- Research -- Great Britain

תיאור/תקציר

This thoroughly updated and extended eighth edition of the long-running bestseller "Research Methods in Education" covers the whole range of methods employed by educational research at all stages. Its five main parts cover: the context of educational research; research design; methodologies for educational research; methods of data collection; and data analysis and reporting. It continues to be the go-to text for students, academics and researchers who are undertaking, understanding and using educational research, and has been translated into several languages. It offers plentiful and rich practical advice, underpinned by clear theoretical foundations, research evidence and up-to-date references, and it raises key issues and questions for researchers planning, conducting, reporting and evaluating research.

 

 

(569.4)306 מדי

מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות

ירושלים : הוצאת מכון ון ליר ; בני-ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2016

נושאים

Multiculturalism -- Israel

Public policy -- Israel

Education and state -- Israel

Immigrants -- Government policy -- Israel

Palestinian Arabs -- Government policy -- Israel

Israel -- Social conditions

תיאור/תקציר

שיח הרב-תרבותיות חרג זה מכבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. הספר המאגד בתוכו מאמרים של חוקרים מתחומי ידע שונים, בוחן את הדפוסים הקיימים של מדיניות ציבורית רב-תרבותית בישראל ומציע חלופות אפשריות. הטענה המרכזית העומדת בבסיס הספר היא שיש לבחון מחדש את טיבם של המוסדות הציבוריים הרלוונטיים ולהתאימם למציאות המשתנה. מתוך פרקי הספר השונים, העוסקים בתחומים כמו חינוך, בריאות, הגירה, רווחה, תרבות, שלטון מקומי ומשפט, עולות כמה שאלות עיקריות: עד כמה המוסדות הקיימים מביאים בחשבון את הצרכים השונים של קבוצות בחברה הישראלית? האם לקבוצות השונות יש השפעה על עיצוב המדיניות של מוסדות אלו? כיצד מתמודדים המוסדות הציבוריים עם המתחים בינם לבין הקבוצות השונות בחברה? ולבסוף, מה צריכים להיות עקרונותיה ותכניה של מדיניות ציבורית רב-תרבותית?". -- מהמעטפת האחורית.more hideהצגת הכל להציג פחות פריטים

תוכן עניינים

מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש / העורכים -- שער א. חינוך: [1] רב-תרבותיות במוסדות להכשרת מורים: בין מדיניות מגובשת ליוזמות מקומיות / אילנה פאול-בנימין, רוני איינגולד -- [2] לא על הרצון הטוב לבדו תחיה הרב-תרבותיות: סטודנטים ערבים במכללות להכשרה להוראה בחינוך העברי / אימן אגבאריה, מרי תותרי -- [3] מדיניות רב-תרבותית בחינוך לקיימות / מיה נגב -- [4] שינויים בחלוקות הנהוגות במערכת החינוך: בין רב-תרבותיות להסדרים אד הוק / איתן שיפמן -- שער ב. תרבות: [1] פסטיבל עכו ורב-תרבותיות: התנגדות, מדיניות וקהילה מארחת / נפתלי שם טוב -- [2] העולם כולו על הבמה: תיאטרון לאומי בחברה מרובת זהויות / יוסי יונה, נפתלי שם טוב --

מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש / העורכים -- שער א. חינוך: [1] רב-תרבותיות במוסדות להכשרת מורים: בין מדיניות מגובשת ליוזמות מקומיות / אילנה פאול-בנימין, רוני איינגולד -- [2] לא על הרצון הטוב לבדו תחיה הרב-תרבותיות: סטודנטים ערבים במכללות להכשרה להוראה בחינוך העברי / אימן אגבאריה, מרי תותרי -- [3] מדיניות רב-תרבותית בחינוך לקיימות / מיה נגב -- [4] שינויים בחלוקות הנהוגות במערכת החינוך: בין רב-תרבותיות להסדרים אד הוק / איתן שיפמן -- שער ב. תרבות: [1] פסטיבל עכו ורב-תרבותיות: התנגדות, מדיניות וקהילה מארחת / נפתלי שם טוב -- [2] העולם כולו על הבמה: תיאטרון לאומי בחברה מרובת זהויות / יוסי יונה, נפתלי שם טוב --

שער ג. הגירה: גישור בין תרבותי: מבט ביקורתי על פיתוח תפקיד רגיש-תרבות / ארנה שמר -- "מדיניות ייחודית" הלכה למעשה: על הכרה, שליטה ונגישות לשירותים חברתיים / חן ברם -- שער ד. מוסדות: [1] קונפליקט תרבותי במשפט הפלילי: מה בין הגנה תרבותית לבין רב-תרבותיות? / תמר תומר-פישמן -- [2] "מגשרים", "סומכות", ו"טנא בריאות": שירותי בריאות ליוצאי אתיופיה בישראל בפרספקטיבה רב-תרבותית / שחלב סטולר-ליס -- [3] "רגישות תרבותית" בבית חולים בישראל / פאולה פדר-בוביס -- [4] מדיניות רב-תרבותית בשלטון המקומי בישראל / רותם ברסלר-גונן.

שער ג. הגירה: גישור בין תרבותי: מבט ביקורתי על פיתוח תפקיד רגיש-תרבות / ארנה שמר -- "מדיניות ייחודית" הלכה למעשה: על הכרה, שליטה ונגישות לשירותים חברתיים / חן ברם -- שער ד. מוסדות: [1] קונפליקט תרבותי במשפט הפלילי: מה בין הגנה תרבותית לבין רב-תרבותיות? / תמר תומר-פישמן -- [2] "מגשרים", "סומכות", ו"טנא בריאות": שירותי בריאות ליוצאי אתיופיה בישראל בפרספקטיבה רב-תרבותית / שחלב סטולר-ליס -- [3] "רגישות תרבותית" בבית חולים בישראל / פאולה פדר-בוביס -- [4] מדיניות רב-תרבותית בשלטון המקומי בישראל / רותם ברסלר-גונן.

 

 

658.8 IAN

Iannarino, Anthony

The only sales guide you'll ever need

New York : Portfolio/Penguin, 2016

נושאים

Selling

Sales management

Success in business

תיאור/תקציר

"Star sales speaker and author of The Sales Blog reveals how all salespeople can attain huge sales success, with strategies backed by extensive research and experience..." -- Amazon.com.

"Star sales speaker and author of The Sales Blog reveals how all salespeople can attain huge sales success, with strategies backed by extensive research and experience..."

תוכן עניינים

Mind-set: the beliefs and behaviors of sales success. Self-discipline: the art of "me management" ; Optimism: a positive mental attitude ; Caring: the desire to help others ; Competitiveness: a burning desire to be the best ; Resourcefulness: finding a way or making one ; Initiative: taking action before it is necessary ; Persistence: breaking through resistance ; Communication: listening and connecting ; Accountability: owning the outcomes you sell ; Mastering the mind-set elements to create influence -- Skill sets: the abilities of sales success. Closing: asking for and obtaining commitments ; Prospecting: opening relationships and creating opportunities ; Storytelling: creating and sharing a vision ; Diagnosing: the desire to understand ; Negotiating: creating win-win deals ; Business acumen: understanding business and creating value ; Change management: building consensus and helping others change ; Leadership: producing results with and through others ; Exercising the skill-set elements to create a competitive advantage.

 

 

(569.4)712 ארץ‏

ארץ הצבי והדקל : מבטים על עבודתו של אדריכל הנוף צבי דקל

תל-אביב : בבל, 2021

נושאים

Dekel, Zvi, 1929-

Landscape architecture -- Israel

Landscape architects -- Israel

Urban landscape architecture -- Israel

Parks -- Israel

תקציר

צבי דקל הוא מאדריכלי הנוף הבולטים בישראל, מבני הדור שהתחנך בכורי ההיתוך האידיאולוגיים של היישוב היהודי בתקופת המנדט והחל בפעילותו המקצועית לאחר הקמת המדינה. עבודתו משתרעת על פני שישה עשורים, מ־1960 ועד היום. בתקופה זו השתנתה הארץ ללא הכר, ודקל מילא תפקיד מרכזי ביצירת דמות הנוף החדשה שלה. עבודתו משלבת גישה מודרניסטית לתכנון נוף, זיקה עמוקה לנוף הארצישראלי ורגישות לאדם.חסרונו של מחקר העוסק באדריכלות הנוף המקומית, כמו גם החשיבות המועטה שייחסו רבים מבני דורו של דקל, שעיצבו את הנוף הפיזי ואת התרבות המקצועית של דיסציפלינה זו בארץ, לשימור חומרי ארכיון (שהרי בהפרחת הארץ ובבניינה עסקו) הביאו לכך שרק חלק קטן מאלפי הפרויקטים שבוצעו זכה לתיעוד. הספר, בעריכת אדריכלית הנוף פרופ' נורית ליסובסקי, מציג מבטים של חוקרים במגוון תחומים — החל באדריכלות נוף, אדריכלות ועיצוב, המשך בגיאוגרפיה היסטורית וכלה בתרבות, אמנות וספרות — על עבודתו של דקל ועל שותפיו לעשייה. יחדיו, הם מצטברים לסקירה מעמיקה של ההקשרים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים שהניעו את עבודתו ושל מקורות ההשראה שהזינו אותה.

תוכן עניינים

פתח-דבר / נורית ליסובסקי -- נופי חיים -- "אדם תולה את אתמולו": ביוגרפיה נופית / נורית ליסובסקי -- עם צבי דקל בנופי צהוב, ירוק וכחול / ישראל דרורי -- לחוף הים התיכון -- בגן העצמאות, אחרי סיור עם צבי דקל ודני קרוון / נסים קלדרון -- ערוגות הבושם של גן העצמאות בתל-אביב / אריאל הירשפלד -- "אין זו גינה או 'פיסת טבע'" :פארק וולפסון ועיצוב הנוף המודרניסטי / אליסה רוזנברג -- זיכרונות שלובים: גן המייסדים ובית יד לבנים, חדרה / מעוז עזריהו -- טיילת באינסוף / דרור בורשטיין -- נאות מדבר -- צבי ודקל במדבר / טל אלון מוזס -- הגינות האקלימיות ברובע אבישור, ערד / גלינה ארבלי -- פיסול מדברי / גדעון עפרת -- על שפת הצוק: מצפה רמון / בני ברזילאי -- סימני דרך: עבודות נבחרות, 1966-2020 / ישראל דרורי.

פתח-דבר / נורית ליסובסקי -- נופי חיים -- "אדם תולה את אתמולו": ביוגרפיה נופית / נורית ליסובסקי -- עם צבי דקל בנופי צהוב, ירוק וכחול / ישראל דרורי -- לחוף הים התיכון -- בגן העצמאות, אחרי סיור עם צבי דקל ודני קרוון / נסים קלדרון -- ערוגות הבושם של גן העצמאות בתל-אביב / אריאל הירשפלד -- "אין זו גינה או 'פיסת טבע'" :פארק וולפסון ועיצוב הנוף המודרניסטי / אליסה רוזנברג -- זיכרונות שלובים: גן המייסדים ובית יד לבנים, חדרה / מעוז עזריהו -- טיילת באינסוף / דרור בורשטיין -- נאות מדבר -- צבי ודקל במדבר / טל אלון מוזס -- הגינות האקלימיות ברובע אבישור, ערד / גלינה ארבלי -- פיסול מדברי / גדעון עפרת -- על שפת הצוק: מצפה רמון / בני ברזילאי -- סימני דרך: עבודות נבחרות, 1966-2020 / ישראל דרורי.

 

 

741.6 CAM

Campbell, Andre R.

Queer & design : 50 years of signs, symbols, banners, logos, and graphic art of LGBTQ.

New York : Black Dog & Leventhal Publishers, 2019

נושאים

Graphic arts

Signs and symbols -- History

Visual communication

Homosexuality and art -- United States

Sexual minorities -- History

תיאור/תקציר

The first-ever illustrated history of the iconic designs, symbols, and graphic art representing more than 5 decades of LGBTQ pride and activism--from the evolution of Gilbert Baker's rainbow flag to the NYC Pride typeface launched in 2017, and beyond. Organized by decade beginning with Pre-Liberation and then spanning the 1970s through the new millennium, QUEER X DESIGN will be an empowering, uplifting, and colorful celebration of the hundreds of graphics--from shapes and symbols to flags and iconic posters--that have stood for the powerful and ever-evolving LGBTQ movement over the last five-plus decades. Included in the collection will be everything from Gilbert Baker's original rainbow flag, ACT-UP's Silence = Death poster, the AIDS quilt, and Keith Haring's "Heritage of Pride" logo, as well as the original Lavender Menace t-shirt design, logos such as "The Pleasure Chest", protest buttons such as "Anita Bryant Sucks Oranges", and so much more. Sidebars throughout will cover important visual groupings such as a "Lexicon of Pride Flags", explaining the now more than a dozen flags that represent segments of the community, and the evolution of the pink triangle.

תוכן עניינים

Introduction -- Pre-Liberation -- 1970s -- 1980s -- 1990s -- 21st Century.

 

 

745.2 MON

Monteiro, Mike

Ruined by design : how designers destroyed the world, and what we can do to fix it

San Francisco, California : Mule Design, 2019

נושאים

Design -- Philosophy

Design -- Political aspects

Design -- Social aspects

Industrial design -- Environmental aspects

Industrial design -- Social aspects

Technology -- Social aspects

תיאור/תקציר

This book will make you see that design is a political act. What we choose to design is a political act. Who we choose to work for is a political act. Who we choose to work with is a political act. And, most importantly, the people we’ve excluded from these decisions is the biggest (and stupidest) political act we’ve made as a society. If you’re a designer, this book might make you angry. It should make you angry. But it will also give you the tools you need to make better decisions. You will learn how to evaluate the potential benefits and harm of what you’re working on. You’ll learn how to present your concerns. You’ll learn the importance of building and working with diverse teams who can approach problems from multiple points-of-view. You’ll learn how to make a case using data and good storytelling. You’ll learn to say NO in a way that’ll make people listen. But mostly, this book will fill you with the confidence to do the job the way you always wanted to be able to do it. This book will help you understand your responsibilities.

תוכן עניינים

The ethics of design -- How designers destroyed the world -- What we can do to fix it -- You can't go it alone.

 

 

 

745.6(569.4) PLU

Pludwinski, Izzy

Mastering hebrew calligraphy.

New Milford : The Toby Press, 2012

נושאים

Calligraphy, Hebrew -- Technique

Hebrew language -- Alphabet -- History

Hebrew language -- Writing

Lettering

תוכן עניינים

Mastering Hebrew Calligraphy is a comprehensive and beautiful guide to the art of Hebrew letter-making. Developed and designed by the leading Jerusalem calligrapher, Izzy Pludwinski, it teaches the how-to's of writing Hebrew scripts and principles of design and layout to enable you to create your own, beautiful Hebrew texts. Mastering Hebrew Calligraphy is the essential guidebook that addresses every nuance of the art of Hebrew calligraphic writing, from needed tools, pens to computers, to correct posture and effective letter spacing. It is also a celebration of the Hebrew letter, with dozens of images of calligraphic works of art that will inspire you to develop your artistic imagination through the Aleph Bet. A magnificent and informative book to own whether you plan on becoming a professional calligrapher or simply find joy in Hebrew letters. With 200 illustrations.