כללי רישום ביבליוגרפי

 
תוכנות אוטומטיות ליצירית רישום ביבליוגראפי
 
Mendeley (מנדליי) תוכנה חינמית לניהול, ארגון וציטוט אזכורים ומקורות.
התוכנה מאפשרת:
 - שמירת מאמרים בפורמט PDF או DOC ומיונם לפי מאפיינים שונים
 - ייבוא מידע ביבליוגראפי ממאגרי מידע ומקורות אחרים
 - יצירת רשימה ביבליוגראפית בסגנון ניתן לבחירה בקליק אחד
 

 
כל עבודה מדעית מסתמכת על מקורות מידע שונים: ספרים, מאמרים (מתוך כתבי-עת או ספרים ), אתרי אינטרנט ועוד.

נתוני המקורות (שם המחבר ו/או עורך, כותר (שם הספר או מאמר), מקום ההוצאה לאור, שם ההוצאה לאור, תאריך פרסום - מהווים רישום ביבליוגרפי. רישומים ביבליוגרפיים יש לחבר ברשימה ביבליוגרפית של מקורות מידע, הממוקמת בסוף העבודה.

רישום ביבליוגרפי חייב להיות בשפת הכתיבה של המקור.

רישומים ברשימה ביבליוגרפית מסודרים לפי סדר א"ב של שמות משפחה של המחברים, מלבד רישומים בשיטת IEEE, שלפיה הרישומים מסודרים לפי סדר אזכורם בטקסט, עם מספור רץ בסוגריים מרובעים.

אם העבודה נכתבת בעברית הרישומים הראשונים יהיו רישומים ביבליוגרפיים של המקורות שנכתבו בעברית ואחריהם כל הרישומים בשפות אחרות.

ישנן שיטות רבות לרישום פריטים ביבליוגרפיים, להלן כמה מהן:

American Psychological Association) APA) - פסיכולוגיה ומדעי החברה

Modern Language Association) MLA) - אנגלית ומדעי הרוח

Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE) - הנדסה

כל שיטה תוכל להיות טובה, בתנאי שתישמר בעקביות לאורך כל העבודה.

 
דוגמאות של רישומים ביבליוגראפיים

ספר
 פרטי הרישום של הספר צריכים להילקח מעמוד השער של הספר ולא מהכריכה/העטיפה .
מרכיבי רישום:
מחבר/עורך, כותר (שם הספר), מקום הוצאה לאור, הוצאה לאור, שנת פרסום.
 
  • מחבר אחד:

 

APA
גורן, ד'  (1993). תקשורת ומציאות. ירושלים: כתר.
Tan, A. (2001). The Bonesetter's Daughter. New York: Putnam.

 

 

MLA
גורן, דינה. תקשורת ומציאות. ירושלים: כתר,1993
Tan, Amy. The Bonesetter's Daughter. New York: Putnam, 2001.

 

 

IEEE
A. Tan, The Bonesetter's Daughter, New York: Putnam, 2001.
 
  • שני מחברים:

 

APA
שהם, ג' ורהב, ג' (1983). אות קין. ירושלים: שוקן.
Sloan, F. A., & Bentkover, J. B. (1979). Access toambulatory care and the U.S. economy. Lexington, Mass. : Lexington Books.
 
MLA
שהם, גיורא, וגיורא רהב. אות קין. ירושלים: שוקן, 1984
Sloan, Frank A., and Judith D. Bentkover. Access to ambulatory care and the U.S. economy. Lexington, Mass. : Lexington Books, 1979.
 
IEEE
F. A. Sloan and J. D. Bentkover, Access to ambulatory care and the U.S. economy, Lexington, Mass. : Lexington Books, 1979.

 

  • שלושה מחברים ויותר:

 

APA
פרידמן, י', הורוביץ, ת' ושליב, ר' (1988). אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי-ספר. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד - המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות
Sloan, F. A., Stout, E. M., & Whetten- Goldstein, K.(2000). Drinkers, drivers, and bartenders:balancing private choice and publicaccountability. Chicago : University of Chicago Press.

 

MLA
פרידמן, יצחק, הורוביץ, תמר, ושליב, ראובן. אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי-ספר. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד - המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, 1988.
Sloan, Frank A., Stout Emily M., and Whetter-Goldstein, Kathrine. Drinkers, drivers, andbartenders : balancing private choice and public accountability. Chicago : University of Chicago Press, 2000.
 
IEEE
F. A. Sloan, E. M. Stout and K. Whetter-Goldstein, Drinkers, drivers, and bartenders : balancing private choice and public accountability, Chicago : University of Chicago Press, 2000.
 
  • עורך כמחבר:

 

APA
צדקיהו, ש' (עורך).(1988). אקלים הכיתה: מהות ומעזה. משרד החינוך ותרבות.
Powell, K., and Meyer, R. (Eds.).(2000). Step into a World: A Global Anhology of the new Black Literature. New York: Wiley
 
MLA
צדקיהו, שי, עורך. אקלים הכיתה: מהות ומעזה. ירושלים: משרד החינוך ותרבות, 1988.
Powell, Kevin, and Meyer, Ralf, eds. Step into aWorld: A Global Anhology of the new BlackLiterature. New York:  Wiley, 2000
 
IEEE
K. Powell and R. Meyer, Eds., Step into a World: A Global Anhology of the new Black Literature, New York: Wiley, 2000

 

 
מאמר
 
מרכיבי רישום:
מחבר, כותר המאמר, שם כתב העת, מספר כרך וגליון, תאריך פרסום, מספר עמודים במאמר.
  • מאמר מתוך תקופון (כתב עת):

 

APA
טורנהיים, י' (1994). דיוניסוס בבית שא. קתדרה, 71, 21-34.
Ryan, K. (2000). Revolutionary Suicide in Toni Morrison's Fiction. African American Review, 34, 389-412.
 
MLA
לוטרינגר, אורית. "אבי שורץ: אין כמו יפו..." מכירה פומבית 52 (2006): 18-24
Leavit, Caroline. "Learning Mother Love."
Psychology Today 8 (2006): 44-47.
 
IEEE
C. Leavit, "Learning Mother Love," Psychology Today, 8,
 pp. 44-47, 2003.
 
  • מאמר מתוך ספר:

 

APA
לאור, י' (1988). "אקלים כיתה." בתוך: ש' צדקיהו (עורך), אקלים כיתה: מהות ומעשה (עמ' 19-41). ירושלים: משרד החינוך והתרבות .
Noell, O. (2000). Mallory and Irvine's Attempt. In: D. Roberts (Ed.),  Points Unknown: A Century of Great Exploration, (pp. 72-161). Norton.
 
MLA
אלבוים-דרור, רחל. "שלוש אסכולות בתורת המינהל ומינהל החינוך." מדיניות ומינהל.
עורכת רחל אלבוים-דרור. ירושלים: מאגנס, 1987. 61-63
 
IEEE
C. Heller, "Gender Roles in Ethiopian Culture," in Gender in Cross-Cultural Perspective, A. Gotliebe and G. Franco, Eds., Boston: Faber, 2001, pp. 46-73.
 
 
משאבים מקוונים
 
  • אתר אישי (פרטי):
מרכיבי רישום:

מחבר, שם האתר, תאריך עידכון אחרון, כתובת URL.
 
APA
Lorenzen, M. (2003, December 1). Using Outcome-Based Education in the Planning and Teaching of New Information Technologies. http://www.libraryinstruction.com/obe.html
 
MLA
Lorenzen, Michael. " Using Outcome-Based Education in the Planning and Teaching of New Information Technologies." Retrievied December 25, 2005, from LibraryInstruction.Com.
 
IEEE
M. Lorenzen, "Using Outcome-Based Education in the Planning and Teaching of New Information Technologies," December 1998;
 
 
  • אתר מקצועי של גוף או ארגון:
מרכיבי רישום:
שם האתר, הקבוצה האחראית על האתר, תאריך עידכון אחרון,כתובת URL.
 
APA
Palo Pacific Technology Pty Ltd. (12 Juny 2006). Palowireless Wireless Resource Center. http://www.palowireless.com/
 
MLA
palowireless Wireless Resource Center . 12 Jun. 2005. Palo Pacific Technology Pty Ltd. 1 Aug. 2005 .
 
IEEE
Palo Pacific Technology Pty Ltd, palowireless Wireless Resource Center, 12 Jun. 200 http://serachenginewatch.com/facts/article.php/215591
 
 
  • ספרים מקוונים (e-books)
מרכיבי רישום:
מחבר/עורך, כותר, הוצאה לאור, מקום פירסום, תאריך פירסום, כתובת URL.
APA
Mason O. T. (1901) A primitive frame for weaving narroe fabrics. Government Printing Office. 
https://repository.si.edu/handle/10088/29821
 
MLA
Mason, Otis Tufton. A Primitive Frame for Weaving Narrow Fabrics.
Washington: Government Printing Office, 1901. 1 Aug. 2006 .
http://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/monographs/loom.pdf
 
IEEE
O. T.Mason. (1901). "A Primitive Frame for Weaving Narrow Fabrics." [Online]. Available:
http://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/monographs/loom.pdf.
 
  • מאמר מתוך כתב עת אלקטרוני (e-journal):
מרכיבי רישום:
מחבר, כותר, שם של כתב עת, מספר גיליון וכרך, תאריך פירסום, DOI.
 
APA
Gul, S., & Cohen, R. (2021). Efficient covering of thin convex domains using  congruent discs. Mathematics, 9(23), 3056. 

 

 
MLA
Paranandi, Murali. "Miami Metals." Architecture Week. 296 (2006). 1 August 2006 http://www.architectureweek.com/2006/0726/tools_1-1.html.
 
IEEE
M.Paranandi. (2006, Aug) Miami Metals. Architectur Week [Online].296, pp. 1.1-1.2. Available: http://www.architectureweek.com/2006/0726/tools_1-1.html.