זכויות יוצרים

שימוש נאות במשאבים האלקטרוניים וזכויות יוצרים

 

השימוש בתדפיסים, עיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע , מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין ספריית HIT, מלמ"ד והמו"לים.  

 

הורדת טקסט מלא של ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם , ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת, אסורה ומהווה עבירה על חוקי זכויות יוצרים.

 

 

זכויות יוצרים

 

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ישראל) חל על עשיית צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים, כגון: טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן). המשתמש רשאי לעשות בחומר המוגן "שימוש הוגן" בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין (סעיף 19 לחוק זכות ייוצרים).

 

שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשם של בעל זכויות היוצרים בו.

 

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים.


הגישה למקורות והשימוש בהם מותרים לאנשי מכללת HIT בלבד: אנשי סגל וסטודנטים, ומיועדים לשימוש אישי בלבד, לצורכי מחקר או לימוד ולא לשימוש מסחרי.

 

הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר שאינו משתייך למכללה אסורה בהחלט.

 

הפרת כללים אלה עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות המכללה, ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המכללה. 


לקהילת המכללה ניתנת גישה למשאבים האלקטרוניים של הספרייה ממחשבים שמחוץ לקמפוס.

 

להרחבה ולקישורים נוספים: 

•    שימוש ביצירות מוגנות לצורכי הוראה ומחקר (פורום השכלה נגישה) מרץ 2010
•    חוק זכויות יוצרים (נוסח עדכני נכון ליום: 23-02-2022)