צוות הספרייה

מיכל חיל
גב' מיכל חיל - מנהלת הספרייה
דוא"ל
michalch@hit.ac.il 
טלפון: 03-5026545
 
אסטה ורזר

גב' אסטה ורזר - אחראית יעץ, מידע והדרכות

דוא"ל: ester@hit.ac.il

טלפון: 03-5026826

פולי פליישר

גב' פולי פליישר - ספרנית השאלה ואחראית עיבוד טכני

דוא"ל: polyb@hit.ac.il

טלפון: 03-5026547

מינה עדר

גב' מינה עדר - ספרנית השאלה וכתבי עת

דוא"ל: minae@hit.ac.il

טלפון: 03-5026959

תמונת צל

גב' ראוואן ברהום - ספרנית קטלוג והשאלה

דוא"ל: rawanb@hit.ac.il

טלפון: 03-5027737