צוות הספרייה

Michal Hil
גב' מיכל חיל - מנהלת הספרייה
דוא"ל: michalch@hit.ac.il    
טלפון: 03-5026545
 
 
 
Esta Verzer גב' אסטה ורזר - אחראית יעץ, מידע והדרכות
דוא"ל: ester@hit.ac.il    
טלפון: 03-5026826
 
 
Poly Plysher גב' פולי פליישר - ספרנית השאלה ואחראית עיבוד טכני
דוא"ל: polyb@hit.ac.il    
טלפון: 03-5026547
 
 
Elena Pavlova גב' לנה פבלובה - ספרנית השאלה
דוא"ל: elenapa@hit.ac.il    
טלפון: 03-5026547
 
 
Emilia Tilishevsky
גב' אמיליה טילישבסקי - אחראית קטלוג ורכש
דוא"ל: mila@hit.ac.il    
טלפון: 03-5026546
 
 

 
Anna גב' אנה אוסטרובסקי - ספרנית השאלה ואחראית כתבי עת
דוא"ל: annac@hit.ac.il    
טלפון: 03-5026826