מאי 2023

 

הספרייה מציעה לקוראיה מידי חודש רשימת ספרים וכתבי-עת חדשים שנוספו לאוספיה כל רשומה מכילה:
מס' מיון, מחבר, כותר, מוציא לאור, שנת הוצאה , נושאים, מס' מערכת תוכן עיניינים ותקציר.
כדי לראות מצב ההשאלות יש ללחוץ על כותר.

 

504.75 לשמ
לשמרה : קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל
תל אביב : רסלינג, 2023
נושאים
Ecology -- Israel
Environmentalism -- Israel
Ecovillages -- Israel
Human ecology -- Israel
Communities -- Israel
חיים בר קיימא -- ישראל
כפרים אקולוגיים -- ישראל
אקולוגיה אנושית -- ישראל
סביבתנות -- ישראל
אקולוגיה -- ישראל
ז'אנר
Case studies
חקר מקרים
תיאור/תקציר
"אסופת המאמרים לְשָׁמְרהָּ עוסקת בקהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל. הספר כולל 23 פרקים שנכתבו על ידי עשרות כותבות וכותבים העוסקים במגוון נקודות מבט, דרכי פעולה ונתיבים לידע תיאורטי, מעשי והתנסותי בנושאים אלה. הספר מאגד בגישה מדעית רב-תחומית ידע חשוב לחברה בישראל, והוא מיועד לתמוך בקידום מציאות חיים מיטיבה שיש בה רווחה אקולוגית-חברתית עמוקה לאדם ולאדמה.השער הראשון של הספר עוסק בנושאים תיאורטיים, פילוסופיים או רעיוניים ביחס לקהילות אקולוגיות ומקיימות; השער השני מתאר מופעים ייחודיים של קהילות אקולוגיות, כפר אקולוגי ודוגמאות לחיים אלטרנטיביים; השער השלישי עוסק בקידום קיימות במערכות ובמוסדות קיימים כדי להשפיע עליהם במישרין; השער הרביעי עוסק במאבקים לבניית קהילה, קואליציות ופורומים משותפים.בלְשָׁמְרהָּ מומחש שלמרות המורכבות והאתגרים שמזמנת מציאות החיים בעידן של שינוי אקלים ומשבר אקולוגי רב-ממדי, עלינו לשאוף בהווה ובעתיד לחיים בהרמוניה עם הטבע, חיים שבהם הקהילתיות תשמש משאב להתמודדות ודרך חיים שיש בה רווחה הדדית – חיים אנושיים משגשגים בתוך מערכות אקולוגיות בריאות. פרקי הספר מבטאים מגוון רעיונות וביטויים ממשיים למשמעות של קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל
 

 

E78 AGR
Agrawal, G. P. (Govind P.)
Applications of nonlinear fiber optics / Third edition.
Amsterdam : Academic Press, 2020
נושאים
Fiber optics
Nonlinear optics
תוכן עניינים
1. Fiber Gratings 2. Directional Couplers 3. Fiber Interferometers 4. Fiber Amplifiers 5. Fiber Lasers 6. Pulse Compression 7. Fiber-Optic Communications 8. Optical Signal Processing 9. Highly Nonlinear Fibers 10. Quantum Applications
 

 

E91 KUN

Kundur, P. (Prabha)

Power system stability and control / Second edition

New York : McGraw Hill Education, 2022

נושאים

Electric power systems -- Control

Electric power system stability
תיאור/תקציר

"This is a comprehensive guide to power system stability and control, written as a professional and student reference"-- Provided by publisher

תוכן עניינים

Cover -- Title Page -- Copyright Page -- Contents -- Preface to the First Edition -- Preface -- Part I General Background -- 1 General Characteristics of Modern Power Systems -- 2 Introduction to the Power System Stability Problem -- Part II Equipment Characteristics and Modeling -- 3 Synchronous Machine Theory and Modeling -- 4 Synchronous Machine Parameters -- 5 Synchronous Machine Representation in Stability Studies -- 6 AC Transmission -- 7 Power System Loads -- 8 Excitation Systems -- 9 Prime Movers and Energy Supply Systems -- 10 High-Voltage Direct-Current Transmission -- 11 Control of Active Power and Reactive Power -- Part III System Stability: Physical Aspects, Analysis, and Improvement -- 12 Small-Signal Stability -- 13 Transient Stability -- 14 Voltage Stability -- 15 Subsynchronous Oscillations -- 16 Midterm and Long-Term Stability -- 17 Methods of Improving Stability -- Index.

 

 

681.31.2 JAC
Jackson, Daniel
The essence of software : why concepts matter for great design
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2021
נושאים
Software architecture
Software engineering
Computer software -- Development
תיאור/תקציר
"A revolutionary concept-based approach to thinking about, designing, and interacting with software. As our dependence on technology increases, the design of software matters more than ever before. Why then is so much software flawed? Why hasn't there been a systematic and scalable way to create software that is easy to use, robust, and secure? Examining these issues in depth, The Essence of Software introduces a theory of software design that gives new answers to old questions. Daniel Jackson explains that a software system should be viewed as a collection of interacting concepts, breaking the functionality into manageable parts and providing a new framework for thinking about design. Through this radical and original perspective, Jackson lays out a practical and coherent path, accessible to anyone from strategist and marketer to UX designer, architect, or programmer--for making software that is empowering, dependable, and a delight to use. Jackson explores every aspect of concepts--what they are and aren't, how to identify them, how to define them, and more--and offers prescriptive principles and practical tips that can be applied cost-effectively in a wide range of domains. He applies these ideas to contemporary software designs, drawing examples from leading software manufacturers such as Adobe, Apple, Dropbox, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, and others. Jackson shows how concepts let designers preserve and reuse design knowledge, rather than starting from scratch in every project. An argument against the status quo and a guide to improvement for both working designers and novices to the field, The Essence of Software brings a fresh approach to software and its creation."--Jacket.
תוכן עניינים
Part I. Motivations -- 1. Why I Wrote This Book -- 2. Discovering Concepts -- 3. How Concepts Help -- Part II. Essentials -- 4. Concept Structure -- 5. Concept Purposes -- 6. Concept Composition -- 7. Concept Dependence -- 8. Concept Mapping -- Part III. Principles -- 9. Concept Specificity -- 10. Concept Familiarity -- 11. Concept Integrity -- 12. Questions to Remember -- Acknowledgments -- Resources -- Explorations & Digressions -- References -- Index of Applications -- Index of Concepts -- Index of Names -- Index of Topics
 

 

 

ספר אלקטרוני

 

 הגישה מוגבלת לשלושה משתמשים בו זמנית. הגישה מוגבלת לסטודנטים ולסגל המכון הטכנולוגי בחולון HIT

 

Vander's human physiology / 16th ed.
Widmaier, Eric, Raff, Hershel, Strang, Kevin

New York, NY : McGraw-Hill Education, 2022
נושאים
Human physiology
תיאור/תקציר
"The thoroughly revised edition of Vander’s Human Physiology is an integrated package of textual and digital material that delivers basic and clinical content, real-life applications, and educational technologies. All these pieces come together to facilitate learning and enthusiasm for understanding the mechanisms of body function. Key focus areas include homeostasis, exercise, and human health. These and other areas of interest are elaborated upon, beginning with Chapter 1, where the key “General Principles of Physiology,” an underlying theme in the book, is first introduced. Unifying themes, such as homeostasis, are explored throughout the book at all levels of system, organ, tissue, and cellular function—themes that are always related to pathophysiology through the use of compelling clinical case studies in all chapters, and a final chapter with several cases that integrate material across the entire bok
תוכן עניינים
Chapter 1. Homeostasis: a framework for human physiology -- Chapter 2. Chemical composition of the body and its relation to physiology -- Chapter 3. Cellular structure, proteins, and metabolic pathways -- Chapter 4. Movement of solutes and water across cell membranes -- Chapter 5. Cell signaling in physiology -- Chapter 6. Neuronal signaling and the structure of the nervous system -- Chapter 7. Sensory physiology -- Chapter 8. Consciousness, the brain, and behavior -- Chapter 9. Muscle -- Chapter 10. Control of body movement -- Chapter 11. The endocrine system -- Chapter 12. Cardiovascular physiology -- Chapter 13. Respiratory physiology -- Chapter 14. The kidneys and regulation of water and inorganic ions -- Chapter 15. The digestion and absorption of food -- Chapter 16. Regulation of organic metabolism and energy balance -- Chapter 17. Reproduction -- Chapter 18. The immune system -- Chapter 19. Medical physiology: integration using clinical cases -- Appendix A -- Appendix B -- Appendix C -- Glossary/Index
1 online resource (1811 pages)
 

 

ספר אלקטרוני

 

 הגישה מוגבלת לשלושה משתמשים בו זמנית. הגישה מוגבלת לסטודנטים ולסגל המכון הטכנולוגי בחולון HIT

 

Szeliski, Richard
Computer vision : algorithms and applications / Second edition.
Cham, Switzerland : Springer, 2022
נושאים
Computer vision
תיאור/תקציר
 Computer Vision: Algorithms and Applications explores the variety of techniques used to analyze and interpret images. It also describes challenging real-world applications where vision is being successfully used, both in specialized applications such as image search and autonomous navigation, as well as for fun, consumer-level tasks that students can apply to their own personal photos and videos. More than just a source of "recipes" this exceptionally authoritative and comprehensive textbook/reference takes a scientific approach to the formulation of computer vision problems. These problems are then analyzed using the latest classical and deep learning models and solved using rigorous engineering principles. Topics and features: Structured to support active curricula and project-oriented courses, with tips in the Introduction for using the book in a variety of customized courses Incorporates totally new material on deep learning and applications such as mobile computational photography, autonomous navigation, and augmented reality Presents exercises at the end of each chapter with a heavy emphasis on testing algorithms and containing numerous suggestions for small mid-term projects Includes 1,500 new citations and 200 new figures that cover the tremendous developments from the last decade Provides additional material and more detailed mathematical topics in the Appendices, which cover linear algebra, numerical techniques, estimation theory, datasets, and software Suitable for an upper-level undergraduate or graduate-level course in computer science or engineering, this textbook focuses on basic techniques that work under real-world conditions and encourages students to push their creative boundaries. Its design and exposition also make it eminently suitable as a unique reference to the fundamental techniques and current research literature in computer vision 
תוכן עניינים
1. Introduction -- 2. Image Formation -- 3. Image Processing -- 4. Model Fitting and Optimization -- 5. Deep Learning -- 6. Recognition -- 7. Feature Detection and Matching -- 8. Image Alignment and Stitching -- 9. Motion Estimation -- 10. Computational Photography -- 11. Structure from Motion and SLAM -- 12. Depth Estimation -- 13. 3D Reconstruction -- 14. Image-Based Rendering -- 15. Conclusion -- Appendix A: Linear Algebra and Numerical Techniques -- Appendix B: Bayesian Modeling and Inference -- Appendix C: Supplementary Material
1 online resource (925 pages)

 

 

ספר אלקטרוני

 

 הגישה מוגבלת לשלושה משתמשים בו זמנית. הגישה מוגבלת לסטודנטים ולסגל המכון הטכנולוגי בחולון HIT


Waldinger, Robert J.,  Schulz, Marc S.
The good life : lessons from the world's longest scientific study of happiness
New York, NY : Simon & Schuster, 2023
נושאים
Happiness -- Psychological aspects
Happiness -- Social aspects
תיאור/תקציר
"New York Times Bestseller What makes for a happy life, a fulfilling life? A good life? According to the directors of the Harvard Study of Adult Development, the longest scientific study of happiness ever conducted, the answer to these questions may be closer than you realize. What makes a life fulfilling and meaningful? The simple but surprising answer is: relationships. The stronger our relationships, the more likely we are to live happy, satisfying, and overall healthier lives. In fact, the Harvard Study of Adult Development reveals that the strength of our connections with others can predict the health of both our bodies and our brains as we go through life. The invaluable insights in this book emerge from the revealing personal stories of hundreds of participants in the Harvard Study as they were followed year after year for their entire adult lives, and this wisdom is bolstered by research findings from this and many other studies. Relationships in all their forms--friendships, romantic partnerships, families, coworkers, tennis partners, book club members, Bible study groups--all contribute to a happier, healthier life. And as The Good Life shows us, it's never too late to strengthen the relationships you have, and never too late to build new ones. Dr. Waldinger's TED Talk about the Harvard Study, "What Makes a Good Life," has been viewed more than 42 million times and is one of the ten most-watched TED talks ever. The Good Life has been praised by bestselling authors Jay Shetty ("Robert Waldinger and Marc Schulz lead us on an empowering quest towards our greatest need: meaningful human connection"), Angela Duckworth ("In a crowded field of life advice and even life advice based on scientific research, Schulz and Waldinger stand apart"), and happiness expert Laurie Santos ("Waldinger and Schulz are world experts on the counterintuitive things that make life meaningful"). With warmth, wisdom, and compelling life stories, The Good Life shows us how we can make our lives happier and more meaningful through our connections to others."--Provided by publisher.
תוכן עניינים
1: What Makes a Good Life? -- 2: Why Relationships Matter -- 3: Relationships on the Winding Road of Life -- 4: Social Fitness: Keeping Your Relationships in Good Shape -- 5: Attention to Relationships: Your Best Investment -- 6: Facing the Music: Adapting to Challenges in Your Relationships -- 7: The Person Beside You: How Intimate Relationships Shape Our Lives -- 8: Family Matters -- 9: The Good Life at Work: Investing in Connections -- 10: All Friends Have Benefits -- Conclusion: It's Never Too Late to Be Happy.

1 online resource (316 pages) : illustrations