חדשות ואירועים

סמינר מצגת בפקולטה להנדסה, בתחום תקשורת

להלן נוהל מעמד הסמינר והמצגת:


המצגת תכלול עד 12 שקפים בלבד (כולל עמודי פתיחה וסיכום)

גופנים במצגת: לא פחות מ 24

לכל סטודנט יוקדשו 15 דקות להצגה – לא יהיו שאלות בזמן זה.

5-10 דקות יוקדשו לשאלות

על הסטודנט לתכנן היטב את המצגת ואת הזמן שעומד לרשותו כדי להתמקד בעבודתו והישגיו במהלך הפרוייקט. על הסטודנט להגיש את המצגת והתקציר בעברית ובאנגלית – 1/2 עמוד לכל שפה בדוא"ל ל- st_asias@hit.ac.il לידי מירי אסיאס.