חדשות ואירועים

סמינר מצגת

להלן נוהל מעמד הסמינר מצגת:
המצגת תכלול עד 12 שקפים בלבד (כולל עמודי פתיחה וסיכום)
גופנים במצגת: לא פחות מ-24
לכל סטודנט יוקדשו 15 דקות להצגה-לא יהיו שאלות בזמן זה.
5-10 דקות יוקדשו לשאלות
על הסטודנט לתכנן היטב את המצגת ואת הזמן שעומד לרשותו כדי להתמקד בעבודתו והישגיו במהלך הפרויקט.
על הסטודנט להגיש את המצגת והתקציר בעברית ובאנגלית – 1/2 עמוד לכל שפה בדוא"ל ללשכת דיקן פקולטה – לידי מירי אסיאס.


הערות: צפי להגנות כ – 30 יום מיום קיום הסמינר.