מעבדה לבדיקת פני שטח

מיקרוסקופ אלקטרוני סורק Scanning Electron Microscope
 
מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, הוא אחד הכלים הבסיסיים במחקר פני שטח ואבחנה מדויקת של גבולות החומרים השונים, בנתך או בהתקדמות של דיפוזיה במישור פני שטח.