מעבדה להתקני מלמ

מטרות המעבדה להתקני מוליכים למחצה: 
  • חזק את הידע של סטודנטים בתחום התקני מל"מ ומעגלים אלקטרוניים.
  • לקשר את התורה למעשה.
  • להקנות לסטודנט שיטות ונוהלי ביצוע ניסויים מעשיים.
 
נוסף על כך, בקורס זה יכיר הסטודנט את שיטות מדידה ואפיון תכונות של התקני מל"מ, קבלת אופייניים בסיסיים של מעגלים: אופיין תמסורת, תגובת תדר ועוד. מטרות אלו יושגו דרך הרכבה, אבחון ומדידות במעגלים אלקטרוניים עם התקני מל"מ בסיסיים.  
                                               
המעבדה כוללת  11 ניסויים המכסים את הנושאים היסודיים של הנדסת אלקטרוניקה:
תכונות חשמליות של דיודות וטרנזיסטורים שונים, מעגלים אלקטרוניים בסיסיים: מיישרים ומייצבים, מעגלי  עיבוד אותות, מגברים, מעגלי בקרת הספק ועוד. ניסוי בנושא מעגלי CMOS מקנה לסטודנטים מיומנויות מעשיות ב טכנולוגיות מתקדמות.

רוב הניסויים מבוצעים בציוד  של מערכת "דגם" PU-2000 בשימוש בלוחות המודפסים,EB-111 EB112 ו-EB220. במספר ניסויים צריכים להשתמש במטריצות מגעים ורכיבים בדידים לחיבור המעגלים. במסגרת הקורס הזה סטודנטים גם לומדים ניתוח ממוחשב  של מעגלים אלקטרוניים. הדמיה ממוחשבת מתבצע בעזרת תוכנת "Multisim” בכיתה ובבית.
עבודה עצמית לאחר הניסוי כוללת הדמיה ממוחשבת, עיבוד תוצאות, ריכוזן בטבלאות סיכום ובניית אופיינים.