מעבדות עזר למחקר וביצוע פרוייקטים- ישן

מעבדת קרני X

המכונה יוצרת תמונת עקיפה, אשר ממנה ניתן ללמוד על המבנה הגבישי וסידור המישורים האטומיים בדוגמה הנבדקת. בעזרת גלאי ואנליזה מתאימים, מאפשר המכשיר למדוד את כיוון הצירים הקריסטלוגרפיים ולקבוע את שאריות המאמצים בדגם הנבדק.