מעבדות עזר למחקר וביצוע פרוייקטים- ישן

מעבדת בדיקת פני שטח

מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, הוא אחד הכלים הבסיסיים במחקר פני שטח ואבחנה מדויקת של גבולות החומרים השונים, בנתך או בהתקדמות של דיפוזיה במישור פני שטח.