מעבדות עזר למחקר וביצוע פרוייקטים- ישן

מעבדה לפיסיקת פלסמה

במעבדה זו מפתחים מקור פלסמה, בו מיוצרת הפלסמה על ידי גלים אלקטרומגנטיים. כמו כן, נחקרת האפשרות לשלוט בצפיפות הפלסמה ובאנרגית היונים באמצעות שדות חשמליים ומגנטיים. במעבדה מלמדים גם שימוש בפלסמה לצורך עיבוד פני שטח והכנת המשטחים להרכבת רכיבים והתקנים אלקטרוניים.