מעבדות התמחות ובחירה- ישן

מעבדה למיקרופרוססורים

המעבדה כוללת 18 עמדות מחשב. 

במעבדה זו לומדים הסטודנטים להכיר ולהשתמש במערכות משובצות מחשב, תכנון יישומים של תקשורת טורית ומקבילית בעזרת כרטיסי עיבוד מידע ובקרה תעשייתיים. כמו כן, שימוש בכלי פיתוח תוכנה (ICE) והכרה מעשית של רכיבים מתוכנתים שנלמדו בקורס למיקרו-מחשבים.