מעבדות התמחות ובחירה- ישן

מעבדה למיקרואלקטרוניקה ושכבות דקות

המעבדה לשכבות דקות משמשת בעיקר למחקר, אולם סטודנטים הלומדים בתחום מיקרואלקטרוניקה, רשאים לבצע בה מעבדה וכמו כן, לבצע את פרויקט הגמר במסגרתה. 

המעבדה כוללת: מערכות נידוף בואקום ומערכות Sputter Deposition, מכשירי מדידה לעובי שכבות ותכונות מגנטיות וחשמליות של שכבות דקות. כמו כן, במעבדה מפותחות שיטות לשיקוע של שכבות דקות בהרכבים שונים.