מעבדות התמחות ובחירה- ישן

מעבדה להמרת אנרגיה

הניסויים מבוצעים בארבע עמדות, כאשר בכל עמדה ארבעה סטודנטים.

תפוסה מקסימאלית למעבדה 16 סטודנטים.

מיעוט העמדות והסטודנטים במעבדה נובע מטעמי בטיחות, ולכן בכל מעבדה יש שני מדריכים בו זמנית.

הציוד כולל: מכונות חשמל ושנאים, מחולל ומנוע לזרם ישר, מחולל ומנוע אסינכרוני, מכונה סינכרונית במצבי פעולה אופייניים.

חלק מהניסויים מבוצעים בצורה ממוחשבת.