נושאים לפרויקטי גמר

פרופ' מוטי חרדים

 
  • אנטנות וקרינה (סימולציות CST)- פיתוח אנטנות חדשניות למכשירים ניידים, אנטנה שקופה, , אנטנה לבישה, שיטות להפחתת רמת קרינה, שיטות להערכת רמת הקרינה בראש המשתמש.
  • מודולים של RFIC (סימולציות ADS), פיתוח רכיבים במקלט ומשדר: מגבר LNA, מגבר הספק, PLL, סינתיסייזר, ערבל, מסנן, וכד'.
  • מערכות רדיו (סימולציות MATLAB)- מערכות MIMO, מערכות מבוססות DIVERSITY, מערכות CDMA, ערוצי דעיכות, שיטות איטרטיביות לשיחזור גל-נושא בתנאים של רעש מופע גדול.