נושאים לפרויקטי גמר

פרופ' אהרן פלד

 
  • פיתוח שיטה חדשה ומיכשור מדידה למיקרוסקופיה המבוססת על גלים חומקים.
  • תצוגה של תהליכים מהירים בטכניקות של טרנספורמים כגון פוריה רב מימדי.
  • נושאים תעשייתיים בתחום האלקטרואופטיקה ומעגלים אלקטרוניים ביוזמת הסטודנט.