נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר משה רן

 
  • תקשורת ניידת ותאית הדור הרביעי: חקירת ביצועים של תקשורת ניידת ותאית מהדור הרביעי בתנאי ערוץ indoor והספקי קרינה מופחתים.
  • מחקר ובדיקת היתכנות של תחנת בסיס ממוזערת מסוג Femtocell לשוק הביתי.
  • טכניקות יעילות להעברת אותו רדיו על Plastical-Optical-Fiber POF
  • Error Control Coding: חקירת ביצועים לבקרת שגיאות ותיקון שגיאות בהחלטה רכה המבוססת על טורבו קוד וקודים איטרטיביים.
  • חקירת ביצועים ומחקר של מערכות תקשורת מסוג MIMO (Multiple Input Multiple Output) לתקשורת אלחוטית.