נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר יפים ברקוביץ

 
  • פיתוח וחקר של משפחה חדשנית של מכפילי מתח זרם ישר על בסיס שרשור צמדי קבל דיודה.
  • פיתוח וחקר של משפחה חדשנית של מכפילי מתח זרם ישר על בסיס שרשור צמדי קבל-דיודה וסלילים צמודים.
  • פיתוח וחקר של משפחת ספקי זרם ישר על בסיס Z-converters.
  • פיתוח ובניה של מערכת אנרגית שמש עם המרת מתח וביצוע צריכת הספק מרבי (עקרון MPPT).
  • פיתוח ובניה של מערכת אנרגית רוח עם ביצוע צריכת הספק מרבי (עקרון MPPT).
  • פיתוח של מערכת אנרגית רוח לעומס אוטונומי.
  • פיתוח של עקרון בניית ממירים אלקטרוניים עם בקר ווירטואלי על ביס תוכנה LabVIEW.
  • פיתוח ובניית מערכת עקיבה של סוללות שמש על בסיס תוכנת LabVIEW.