נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר יובל בק

ראש תחום זרם חזק
 
 • התאוששות עצמית (self-healing) של רשת חכמה על ידי שינוי פרופיל צריכה של צרכנים מפולגים.
 • חישוב הסתברות פגיעה מברקים במבנים.
 • תוכנת סימולציה לשילוב מקורות אנרגיה חלופיים ברשת חשמל חכמה.
 • חישובי קרינה בתדר נמוך (ELF) בחדר או מתחם מאויש.
 • חישובי קרינה בתדר נמוך (ELF) מקווי מתח.
 • חישובי קרינה בתדר נמוך (ELF) עם ובלי הגנה פסיבית
 • תכנת סימולציה לתכנון טכנוכלכלי של כדאיות מערכות פוטוולטאיות.
 • מודלים ליניאריים ולא ליניאריים של "מסווגים" (classifiers) ומשווים בין צורות גלים.
 • פיתוח יכולת להתאמת מודל אנליטי לווקטור נתונים לצורך זיהוי מערכת.
 • פיתוח מודולים להתאמת תבנית, למידת מכונה, חיזוי, קבלת החלטה, וכריית מידע.
 • אנליזה של תופעות חשמל באמצעות התמרות Wavelet משולב עם (SVM-s) Support Vector Machine.
 • שימוש בהתמרות Wavelet ובneural Neural או Support Vector Machine לשם הפרדה למרכיבים פיזיקליים של תופעות מעבר ואינטר/סב-הרמוניות.
 • פירוק ספקטרלי של אדמיטנס באירוע fault location ובאירוע זליגה.
 • הפרדת חתימות באמצעות טכניקת הפרדה למרכיבי זרם פיזיקליים cpc)) ושערוך התאמה לצורת גל נמדדת לפי פירוק למרכיבים.
 • פיתוח אלגוריתם קלאסי לחיזוי צריכת אנרגיה חשמלית בשיטת שיערוך בייסיאני ורגרסייה.
 • פיתוח מודול יסוד תקני לדיאגנוסטיקה וניטור איכות חשמל