נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר דרור לדרמן

ראש תחום אלקטרוניקה
 
  • מערכות עזר אבחוניות (computer-aided diagnosis).
  • מערכת לגילוי סרטן שד באמצעות ניתוח אימפדנסים וממוגרפיות.
  • ניתוח וסיווג ממוחשבים של בכי תינוקות.
  • מרחבי מאפיינים אופטימיליים ליישומים רפואיים.
  • ממשק מוח מכונה (brain-computer interface).
  • מדידת מרחקים בתמונות לצורך יישומים רפואיים.
  • זיהוי עצמים בתמונות.
  • מערת לניטור עייפות נהגים.