נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר בוריס אפטר

  • חקר של התקנים אלקטרו-אופטיים מבוססי גביש נוזלי לאפנון ומיתוג אותות אופטיים.
  • חקר של מבנים פוטוניים המבוססים על תהודה פלזמונית בננו חלקיקים מתכתיים.
  • פיתוח מכשירים אופטו אלקטרוניים לחישה ומדידה מרחוק.