נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר אלכס אקסלביץ

  • מחקר ופיתוח תאי שמש מתקדמים.
  • מחקר ופיתוח מקורות אנרגיה מתקדמים (תאי דלק, שילוב מערכות שונות, שימוש בחומרים פירואלקטריים).
  • מחקר תהליכי בפלסמה של גז.
  • פיתוח ומחקר התקנים חכמים בנוים משכבות דקות (הצללה, חיישנים, אלקטרוניקה שקופה).
  • מחקר ופיתוח התקנים מבצעים תופעות על בסיס פלזמונים.