נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר אלי גרשון

  • בקרה אוטומטית – תכנון ובנייה של מסננים רובסטיים מרובי משוב (MFB FILTERS).
  • בקרה אוטומטית – בקרה מתקדמת במרחב המצבים של מערכות סרוו מרובות כניסה ויציאה (MIMO SYSTEMS).
  • בקרה אוטומטית – אנליזה רובסטית של מערכות בקרה ליניאריות סטוכסטיות בעלות רעש כפלי (פרויקט מחקרי).
  • בקרה אוטומטית – אנליזה של מערכות משוב פיזיולוגיות (פרויקט מחקרי).
  • בקרה אוטומטית – בקרה של טורבינות רוח: מידול ואופטימיזצייה.
  • בקרה אוטומטית – תכנון ובנייה של מעגלי PLL רובסטיים מסדר גבוה בשיטות של תורת הבקרה הקלאסית.