מדריך למועמדים

במדריך למועמדים מופיע מידע על הגופים השונים במכון, על תכניות הלימודים וקטעים מתוך תקנונים של המכון.
כל סטודנט כפוף להוראות ולתקנונים של המכון.
המכון שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים ובתקנות המתפרסמות במדריך למתעניין זה,
בלי למסור על כך הודעה אישית לסטודנטים.
 
על הסטודנטים לעקוב אחרי מידע שוטף, המתפרסם על לוחות המודעות של הפקולטות/המחלקות השונות, של מינהל הסטודנטים, של הספרייה ובאתר המכון. מידע זה עשוי להשלים, או לשנות פרטים המופיעים במדריך למועמדים זה.