חילופי סטודנטים

 

 

התכנית לחילופי סטודנטים מציעה לסטודנט הישראלי להתגורר וללמוד במדינה זרה, בכדי להעמיק ולהתמקצע בתחום לימודיו גם בקרב תרבות ושפה שונה, ולהביא בכך להרחבת אופקים ויצירת קשרי חוץ חברתיים ועסקיים הכרחיים.

 

רעיון חילופי הסטודנטים התפתח לאחר מלחמת העולם השנייה, כדי לקדם הבנה וסובלנות בין תרבויות. מטרת התכנית היא להעשיר את עולמו התרבותי והמקצועי של הסטודנט על ידי התנסות אישית במסגרת לימודים בחו"ל עם סטודנטים מקומיים וזרים. הנושאים הנלמדים הינם
אוניברסליים, אך צורת הלימוד והגישה התרבותית שונות מהמוכר לו.

 

במכון הטכנולוגי חולון מקיימים ומפתחים בפקולטות לעיצוב, טכנולוגיות למידה, הנדסה, מדעים וניהול טכנולוגיה תכניות לחילופי סטודנטים הכוללות הסכמים עם אוניברסיטאות ומכונים רבים ברחבי העולם (איטליה, הודו, גרמניה ועוד). מסגרת חילופי הסטודנטים היא הדדית וכוללת לימודים של סטודנטים מהמכון בחו"ל, ובמקביל סטודנטים מחו"ל המגיעים ללימודים במכון.  המוסדות השותפים >>

 

מסגרת החילופים היא לסמסטר אחד בלבד ולתחום הלימודים אותו לומד הסטודנט. הסטודנט יבנה את תכנית הלימודים לסמסטר, כך שבמהלכו יילמדו קורסים המשתלבים בתכנית הלימודים הכללית לתואר. על הסטודנט לקבל אישור לתכנית הלימודים לסמסטר מהמחלקה ו/או הפקולטה הרלוונטית. בתום תקופת החילופים מתחייב הסטודנט לחזור ללימודים במכון. הלימודים בחו"ל יזכו את הסטודנט בנקודות זכות על חשבון תכנית הלימודים במחלקתו.

 

עלות ההשתתפות בתכנית לחילופי סטודנטים כוללת את הוצאות נסיעה, מגורים, מחייה, ביטוח בריאות ונזק, הוצאות רפואיות, חומרים וספרים. יחד עם זאת, הסטודנט אינו נדרש לשלם שכר לימוד נוסף. ככל שיתאפשר, ייעשה מאמץ לסייע לסטודנטים במלגות ייחודיות. ההשתתפות בתכנית לחילופי סטודנטים מותנית בעמידה בתנאי הסף, ותיעשה רק לאחר קבלת אישור מתאים של המחלקה ו/או הפקולטה הרלוונטית.

 

 

לעמוד התוכנית >>