חזון ומטרה

חזון ומטרה

החזון

HIT מכון טכנולוגי חולון שואף להיות להיות מוסד אקדמי מצטיין, מדעי-טכנולוגי רב-תחומי, ייחודי בנוף ההשכלה הגבוהה בישראל, המשלב הוראה אקדמית דינמית לצד מחקר ופיתוח ישומיים בשיתוף פעולה הדוק למען התעשייה וכלל מגזרי החברה בישראל.

מטרת המכון

מטרת המכון היא להכשיר מהנדסים, אנשי מדעי המחשב, מתמטיקה יישומית, עיצוב, ניהול טכנולוגיה וטכנולוגיות למידה, אשר ישתלבו כמובילים וכשותפים בתעשייה ובחברה הישראלית. בד בבד, על המכון לחנך את בוגריו לאזרחות טובה, לצייד אותם בערכים גבוהים ולהכשירם למצוינות, תוך נטילת אחריות חברתית.

על המכון לשקוד על הכשרת בוגרים, המסוגלים לעמוד באתגרים הטכנולוגיים המשתנים חדשות לבקרים, ולתרום לפיתוח התעשייה ולקידומה בכלל ולתעשיית הטכנולוגיה העילית בפרט, וזאת תוך ציוד בוגריו בכלים עדכניים לחשיבה יצירתית, ללמידה עצמית, לניתוח מעמיק ולעבודת צוות, כדי שיוכלו ליצור ולהשתתף בפיתוח מערכות מורכבות ומתוחכמות.

המכון ינגיש את ההשכלה הגבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה למגזרים, המתקשים בהשגתה נכון להיום, כגון: אנשים עובדים, נשים, חיילים בשירות חובה וקבע, חרדים ואוכלוסיות מיעוטים (דרוזים, צ'רקסים וערבים).
על המכון לפתח ולבסס תשתיות מחקר יישומיות לטובת פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך, תוך שיתוף פעולה הדוק במסגרות שונות עם מוסדות מחקר ותעשייה בארץ ובחו"ל.

המכון יהווה תשתית אקדמית משמעותית במרחב העירוני שבו הוא ממוקם, יפעל לפיתוח מצוינות בקרב בני נוער, בעיר חולון ובסביבתה וישאף להיות גורם משמעותי בהנגשת לימודים אקדמיים, לימודי תעודה וקורסי הכשרה והעשרה לתושבי העיר והסביבה, ולתעשיות הטכנולוגיה העילית שבאזור.