יחידות מנהליות

HIT מכון טכנולוגי חולון
רח' גולומב 52 , ת.ד. 305 חולון 5810201
טלפון (מרכזיה): 03-5026666‏
 
לשכת נשיא המכון
בניין רובינשטיין (3), קומה ג'
president-office@hit.ac.il
טל/פקס: 03-5026501
 
שיווק ויחסי ציבור
בניין רובינשטיין (3), קומה ג'
pr@hit.ac.il
טלפקס:03-5026727
 
משאבי אנוש
בניין רובינשטיין (3)
shirleyl@hit.ac.il
טלפקס:03-5026859
 
הפקולטה לעיצוב
בניין אילון (6), קומה ד'
טלפקס: 03-5026711
עיצוב תעשייתי טלפקס:03-5026828
תקשורת חזותית טלפקס:03-5026816
עיצוב פנים טלפקס:03-5026907
עיצוב משולב - תואר שני טלפקס:03-5026851
מרכז המחשבים
בניין רובינשטיין (3), קומת קרקע
gals@hit.ac.il
טלפקס: 03-5026535
 
לשכת דקאן הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
בניין מרגלית (5), קומה ב'
טלפקס: 03-5026800
הנהלת האתר
בניין רובינשטיין (3), קומת קרקע
webmaster@hit.ac.il
טלפקס: 03-5026541
 
תחום הנדסת תקשורת
בניין מרגלית (5), קומה ב'
טלפקס: 03-5026690
מינהל הסטודנטים
בניין מרגלית (5) קומה ב', חדרים: 200- 210
moked-sherut@hit.ac.il
טל': 03-5026552/4 פקס: 03-5026550
 
תחום חשמל ואלקטרוניקה
בניין מרגלית (5), קומה ב'
טלפקס: 03-5026706
המרכז לייעוץ והרשמה
בניין מרגלית (5) קומה ב, חדר 211
קבלת קהל: בימים א'-ה',
בין השעות 09:00 -17:00
limudim@hit.ac.il
טל: 03-5026777 או 6404*
 
הפקולטה לניהול טכנולוגיה

בניין גולומב (1)
טלפקס: 03-5026744

 

הפקולטה למדעים

בניין מדעים (8)
טלפקס: 03-5026560

רשות המחקר

galyar@hit.ac.il
טלפקס: 03-5026580

 
הפקולטה לטכנולוגיות למידה

בניין מרגלית (5)
טלפקס: 03-5026611

 
מכינה קדם-אקדמית
בימים א'-ה', בין השעות: 09:00-15:30
בניין מרגלית (5)חדר 126
mehina@hit.ac.il
טלפקס: 03-5026683, 03-5026707
 
בית הספר למדעי המחשב
בניין מדעים (8)
טלפקס: 03-5026528
ביה"ס ללימודי תעודה

בימים א'-ה', בין השעות: 09:00-15:30
בניין מרגלית (5)חדר 121
exsd@hit.ac.il
טלפקס: 03-5026794, 03-5026781

 
המחלקה למתמטיקה שימושית
בניין מדעים (8)
טלפקס: 03-5026560,
ספרייה
בניין מרגלית (5), קומה ג'
א'-ה' מ- 9:00 עד- 18:15
ו' מ- 9:00 עד- 12:15
maryb@hit.ac.il
טלפקס: 03.5026548
 
בית הספר ללימודים רב תחומיים

בניין מרגלית (5) קומה ג'
טלפקס:03-5026660