הקדמה

מדינת ישראל נתפסת בעולם כמעצמה טכנולוגית, וכדי להבטיח את המשך קיומה והתפתחותה, חשוב עד מאוד, כי היא תהיה מובילה גם בחזיתות המדעית וההנדסית. טכנולוגיות עיליות הן פרי פיתוח של ידע עמוק ונרחב, מחד, אך גם של חשיבה יצירתית ושל תעוזה מחשבתית, מאידך. הן חוצות גבולות ומשרתות מערכות חיוניות בתעשייה ובמשק, בתחומים: הביטחון, הבריאות, התשתיות, החקלאות, הכלכלה ועוד. אשר על כן, הכשרת כוח אדם מיומן ומקצועי, אשר יוכל להיות יוצר ושותף להם בפיתוח טכנולוגיות עיליות בתעשייה ובמשק בישראל, היא משימה לאומית חיונית.


HIT מכון טכנולוגי חולון לקח על עצמו להיות פעיל, ואף מוביל במילוי משימה לאומית זו - בהכשרת מהנדסים, מדענים, מנהלים ואנשי עיצוב וטכנולוגיה לתעשייה, למשק ולחברה.


לנוכח השינויים המהירים, המתרחשים לנגד עינינו בכל תחומי החיים, המכון גיבש תוכנית אסטרטגית לשנים 2015-2025, במטרה להצעיד את המכון לדרך חדשה - לעידן חדש בהשכלה הגבוהה.

דוח זה סוקר את הפעילות בהתאם ליעדי התוכנית האסטרטגית ובדגש על נושאי הליבה:

פיתוח תוכניות לימוד אקדמיות אטרקטיביות, עדכניות ורלוונטיות
תמהיל סטודנטים רצוי לפי תארים ותחומים
טיפוח הסגל האקדמי והסגל המינהלי
פיתוח תשתיות פיזיות
הידוק הקשרים עם התעשייה לסוגיה, כמו גם עם מוסדות אקדמיה ומחקר בארץ ובחו"ל

מטרת הדו"ח

עמידה ביעדים, תודות לסינרגיה שבה פועל המכון פנימה וכלפי חוץ.
שיתוף פעולה הכולל את המוסדות המנהלים את המכון, הסגל האקדמי והסגל המינהלי, הבוגרים והסטודנטים והשילוב אקדמיה-תעשייה-קהילה.
הצגת ערכים של מצוינות ואיכות, אשר מהווים בסיס לעשייתנו וקרקע פורייה לפריצות דרך.
השגת מטרת המכון - הכשרת סטודנטים בעלי אחריות חברתית, אשר ישתלבו כמובילים וכשותפים בתעשייה ובחברה הישראלית.
מטרת דו"ח נשיא זה היא להראות כיצד מתקדם המכון בביצוע התוכנית האסטרטגית וכיצד הוא אכן מציג עידן חדש בהשכלה הגבוהה.