קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

קורסים הנפתחים בסמסטר א', תשפ"א

 

מספר שעור שם השעור יום משעה עד שעה שם מורה
22216-01 טרום בסיסי D א 18:00 21:00 חן-סולומון אילנה
ה 18:00 21:00
22216-02

טרום בסיסי D

ב 18:00 21:00 גרימברג ג'ואן
ה 18:00 21:00
22219-01

בסיסי C

א 18:00 21:00 ד"ר ניימן נטליה
ג 18:00 21:00
22219-02 בסיסי C ב 18:00 21:00 ספריקוט ינושבסקי אלנה 
ו 08:00 11:00
22221-01 בינוני B ו 08:00 12:00 אלנבוגן-סביניק רות
22221-02 בינוני B ב 18:00 22:00 כצנלסון הלינה
22221-03 בינוני B ג 18:00 22:00 ספריקוט ינושבסקי אלנה 
22221-04 בינוני B ד 18:00 22:00 פטל אדיר
22221-05 בינוני B ה 18:00 22:00 כצנלסון הלינה
22222-01 מתקדמים A א 08:00 12:00 ד"ר רבינוביץ אירינה
22222-02

מתקדמים A

ג 08:00 12:00 ד"ר רבינוביץ אירינה
22222-03 מתקדמים A ג 17:30 21:30  קורצוויל עירית
22222-04 מתקדמים A ד 18:00 22:00  קורצוויל עירית
22222-05 מתקדמים A א 17:00 21:00  שוורצברג סנדרה
22222-06 מתקדמים A ב 17:30 21:30  שוורצברג סנדרה
22222-07 מתקדמים A ד 17:00 21:00 ד"ר רבינוביץ אירינה