קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

 

שימו לב!

קורסי אנגלית בסמסטר קיץ תשפ"א  יתנהלו בזום למעט, 3 מפגשים פרונטליים שיתקיימו במכון.

התאריכים המדויקים של 3 המפגשים ימסרו על ידי המרצים לתלמידי הקורס עם תחילת הסמסטר ויפורסמו באתר הקורס במודל.

 

לידיעתכם בקיץ:

רמות A,B יהיו באורך 7 שבועות בין התאריכים 18/7-5/9, כל מפגש 4 שעות, פעמיים בשבוע.

רמות C,D יהיו באורך 10 שבועות בין התאריכים 27/6-5/9, כל מפגש 4 שעות, פעמיים בשבוע.

 

 

קורסים הנפתחים בסמסטר קיץ, תשפ"א

 

 

מתקדמים A

 

מספר קורס     שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
22222-70 א 18:00 22:00 ג 18:00 22:00
22222-69 א 18:00 22:00 ו 09:00 13:00
22222-68 א 09:00 13:00 ג 09:00 13:00
22222-67 ג 18:00 22:00 ו 09:00 13:00
22222-66 א 15:00 19:00 ד 15:00 19:00
22222-65 א 17:00 21:00 ג 17:00 21:00
22222-64 ב 18:00 22:00 ה 18:00 22:00
22222-63 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
22222-62 ב 09:00 13:00 ד 09:00 13:00
22222-61 ב 15:00 19:00 ד 15:00 19:00

 

 

ביינוני B

 

מספר קורס     שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
22221-67 א 09:00 13:00 ד 09:00 13:00
22221-66 ג 18:00 22:00 ה 18:00 22:00
22221-65 ב 18:00 22:00 ו 09:00 13:00
22221-64 א 18:00 22:00 ג 18:00 22:00
22221-63 ד 18:00 22:00 ו 09:00 13:00
22221-62 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
22221-61 ב 18:00 22:00 ה 18:00 22:00

 

 

בסיסי C

 

מספר קורס     שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
22219-64 ג 18:00 22:00 ו 09:00 13:00
22219-63 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
22219-62 ב 18:00 22:00 ה 18:00 22:00
22219-61 א 18:00 22:00 ג 18:00 22:00

 

 

טרום בסיסי D

 

מספר קורס     שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
22216-63 א 18:00 22:00 ג 18:00 22:00
22216-62 ב 18:00 22:00 ו 09:00 13:00
22216-61 ג 18:00 22:00 ה 18:00 22:00