קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

שימו לב!

בקיץ בכל הרמות השיעורים מתקיימים פעמיים בשבוע ארבע שעות כל מפגש
קורסי C/D יתחילו בתאריך 2.7.23
קורסי A/B יתחילו בתאריך 23.7.23

 

נוכחות בשיעורים הינה חובה בכל קורסי אנגלית, 80%. 
אופן ההוראה ביחידה הינו פרונטאלי בלבד וזאת בהתאם להחלטת הנהלת המכון והמועצה להשכלה גבוהה.
הרישום לקורס אנגלית מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט - רישום לקורסים (רישום דרך מחשב בלבד).
 

מועד הרישום לקורסי אנגלית הוא בתאריכים שונים מהפקולטות ומשתנה בהתאם לשנת הלימוד.

 

הרישום יפתח שוב לכולם על בסיס מקום פנוי בין התאריכים: 27/6-7/7


תקופת השינויים מתקיימת בין התאריכים 2/7/23 בשעה 09:00 ועד 7/7/23 בשעה 22:00.


בקשה לפרישה מקורס לאחר מועד זה תחויב בקנס.
 

קורסים הנפתחים בסמסטר קיץ, תשפ"ג

מתקדמים ב' (A)

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022222-61 א 09:00 13:00 ד 09:00 13:00
0022222-62 א 09:00 13:00 ד 09:00 13:00
0022222-63 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
0022222-65 א 17:00 21:00 ג 17:00 21:00
0022222-66 ב 09:00 13:00 ה 09:00 13:00
0022222-68 ג 09:00 13:00 ה 09:00 13:00
0022222-69 ג 18:00 22:00 ה 18:00 22:00
0022222-70 ב 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
0022222-71 ג 18:00 22:00 ו 09:00 13:00

מתקדמים א' (B)

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022221-62 ג 18:00 22:00 ה 18:00 22:00
0022221-63 א 18:00 22:00 ג 18:00 22:00
0022221-66 ג 09:00 13:00 ה 09:00 13:00
0022221-67 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
0022221-69 ד 18:00 22:00 ו 09:00 13:00
0022221-70 ב 18:00 22:00 ה 18:00 22:00
0022221-71 ב 09:00 13:00 ד 09:00 13:00

בסיסי (C)

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022219-61 ב 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
0022219-62 ג 18:00 22:00 ה 18:00 22:00
0022219-66 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00

טרום בסיסי ב' (D)

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022216-63 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00
0022216-64 ג 18:00 22:00 ה 18:00 22:00