קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

מספר שעור שם השעור יום משעה עד שעה שם מורה
22216-61 קורס ארוך רמה D
יתחיל ב- 8.7
א 17:00 21:00  חן- סולומון אילנה
ג 17:00 21:00
22216-62

קורס ארוך רמה D

יתחיל ב- 8.7

ב 18:00 22:00 גואן גרימברג
ה 18:00 22:00
22219-61

קורס ארוך רמה C

יתחיל ב- 8.7

א 17:00 21:00 ד"ר ניימן נטליה
ג 17:00 21:00
22219-62 קורס ארוך רמה C
יתחיל ב- 8.7
ב 09:00 13:00 אלנה ספיקוט 
ה 09:00 13:00
22221-61 קורס קצר רמה B
יתחיל ב- 29.7
ב 09:00 13:00  כצנלסון הלינה
ה 09:00 13:00
22221-62 קורס ארוך רמה B
יתחיל ב- 8.7
א 18:00 21:00  כצנלסון הלינה
ד 18:00 21:00
22221-63 קורס קצר רמה B
יתחיל ב- 29.7
א 17:00 21:00 אלנה ספיקוט 
ג 17:00 21:00
22221-64 קורס ארוך רמה B
יתחיל ב- 8.7
א 18:00 21:00 איימי סטעייר
ד 18:00 21:00
22222-61 קורס קצר רמה A
יתחיל ב- 29.7
ב 09:00 13:00  קורצוויל עירית
ד 09:00 13:00
22222-62

קורס קצר רמה A

יתחיל ב- 29.7

א 09:00 13:00  שוורצברג סנדרה
ד 09:00 13:00
22222-63 קורס ארוך רמה A
יתחיל ב- 8.7
א 18:00 21:00  וולפרט רחל
ג 18:00 21:00
22222-64 קורס קצר רמה A
יתחיל ב- 29.7
ב 18:00 22:00  אלנבוגן-סביניק רות
ו 08:00 12:00
22222-65 קורס קצר רמה A
יתחיל ב- 29.7
א 18:00 22:00  קורצוויל עירית
ג 18:00 22:00
22222-66

קורס קצר רמה A

יתחיל ב- 29.7

ב 09:00 13:00  שוורצברג סנדרה
ה 09:00 13:00