קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

שימו לב!

נוכחות בשיעורים הינה חובה בכל קורסי אנגלית (80%).

אופן ההוראה ביחידה ללימודי אנגלית הינו פרונטאלי בלבד וזאת בהתאם להחלטת הנהלת המכון, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות.

הרישום לקורס אנגלית מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט - רישום לקורסים (רישום דרך מחשב בלבד).
מועד הרישום לקורסי אנגלית הוא בתאריכים שונים מהפקולטות ומשתנה בהתאם לשנת הלימוד.

הרישום יפתח שוב לכולם על בסיס מקום פנוי בין התאריכים: 9.2.22-19.2.22


תקופת השינויים תתקיים בין התאריכים 19.2.22 משעה 09:00 ועד 3.3.22 בשעה 22:00.

קורסים הנפתחים בסמסטר ב', תשפ"ג

מתקדמים ב' (A)

מספר קורס שיעור 1
יום משעה עד שעה
0022222-31 ב 18:00 22:00
0022222-32 א 17:00 21:00
0022222-33 ב 18:00 22:00
0022222-34 א 08:00 12:00
0022222-35 ג 17:00 21:00
0022222-36 ג 08:00 12:00
0022222-37 ג 17:00 21:00
0022222-38 א 18:00 22:00
0022222-40 ו 08:00 12:00
0022222-42 ה 17:00 21:00
0022222-43 ד 18:00 22:00

מתקדמים א' (B)

מספר קורס שיעור 1
יום משעה עד שעה
0022221-31 ג 18:00 22:00
0022221-32 ב 18:00 22:00
0022221-34 ד 18:00 22:00
0022221-36 א 08:00 12:00
0022221-37 א 18:00 22:00
0022221-41 ג 18:00 22:00
0022221-42 ו 08:00 12:00
0022221-43 ג 18:00 22:00

בסיסי (C)
שימו לב, ברמה זו מתקיימים שני שיעורים בשבוע

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022219-31 א 18:00 21:00 ג 18:00 21:00
0022219-32 ב 18:00 21:00 ה 18:00 21:00
0022219-33 ב 18:00 21:00 ה 18:00 21:00
0022219-35 א 18:00 21:00 ד 18:00 21:00

טרום בסיסי ב' (D)
שימו לב, ברמה זו מתקיימים שני שיעורים בשבוע

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022216-31 א 18:00 21:00 ד 18:00 21:00
0022216-32 ב 18:00 21:00 ה 18:00 21:00
0022216-33 ג 18:00 21:00 ו 08:00 11:00