קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

 

שימו לב!

נוכחות בשיעורים כ- 80% הינה חובה בכל הקורסים המועברים הן באופן פרונטאלי והן באופן מקוון.

אופן ההוראה בקורסים יתעדכן בהמשך וזאת בהתאם להוראות משרד הבריאות, הנהלת המכון ומועצה להשכלה גבוהה.

 

 

קורסים הנפתחים בסמסטר א', תשפ"ב

 

 

מתקדמים A

 

מספר קורס יום משעה עד שעה
22222-01 א 08:00 12:00
22222-02 ג 08:00 12:00
22222-03 ג 17:00 21:00
22222-04 א 18:00 22:00
22222-05 א 17:00 21:00
22222-06 ב 08:00 12:00
22222-07 ב 18:00 22:00
22222-08 ג 18:00 22:00
22222-09 א 18:00 22:00
22222-10 ו 08:00 12:00
22222-11 ב 18:00 22:00

 

 

ביינוני B

 

מספר קורס יום משעה עד שעה
22221-01 ה 18:00 22:00
22221-02 ב 18:00 22:00
22221-03 ג 18:00 22:00
22221-04 ו 08:00 12:00
22221-05 ד 18:00 22:00
22221-06 א 08:00 12:00
22221-07 א 18:00 22:00
22221-08 ו 08:00 12:00

 

 

בסיסי C

 

מספר קורס     שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
22219-01 א 18:00 21:00 ג 18:00 21:00
22219-02 ב 16:00 19:00 ד 16:00 19:00
22219-03 ב 18:00 21:00 ד 18:00 21:00
22219-04 ג 18:00 21:00 ה 18:00 21:00
22219-05 ב 18:00 21:00 ד 18:00 21:00

 

 

טרום בסיסי D

 

מספר קורס     שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
22216-01 א 18:00 21:00 ג 18:00 21:00
22216-02 ב 18:00 21:00 ה 18:00 21:00
22216-03 ב 18:00 21:00 ד 18:00 21:00

 

 

טרום בסיסי א' E

 

מספר קורס     שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
22215-01 א 18:00 22:00 ד 18:00 22:00