קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

שימו לב!

נוכחות בשיעורים כ-80% הינה חובה בכל קורסי אנגלית.

אופן ההוראה ביחידה ללימודי אנגלית הינו פרונטאלי בלבד וזאת בהתאם להחלטת הנהלת המכון, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות.

הרישום לקורס אנגלית מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים).
מועד הרישום משתנה בהתאם לפקולטה, למסלול הלימוד ושנת הלימוד.


תקופת השינויים תתקיים בין התאריכים 23.10.2022 בשעה 09:00 ועד 06.11.2022 בשעה 22:00.

קורסים הנפתחים בסמסטר א', תשפ"ג

מתקדמים A

מספר קורס שיעור 1
יום משעה עד שעה
0022222-02 ב 08:00 12:00
0022222-03 ג 17:00 21:00
0022222-04 א 18:00 22:00
0022222-05 א 17:00 21:00
0022222-06 ג 08:00 12:00
0022222-07 ב 17:00 21:00
0022222-08 ב 18:00 22:00
0022222-09 ה 17:00 21:00
0022222-10 ו 08:00 12:00
0022222-12 ד 18:00 22:00

ביינוני B

מספר קורס שיעור 1
יום משעה עד שעה
0022221-02 ב 18:00 22:00
0022221-04 ג 18:00 22:00
0022221-07 א 08:00 12:00
0022221-08 ה 18:00 22:00
0022221-09 א 18:00 22:00
0022221-10 ו 08:00 12:00
0022221-11 ד 18:00 22:00

בסיסי C
שימו לב, ברמה זו מתקיימים שני שיעורים בשבוע

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022219-01 א 18:00 21:00 ג 18:00 21:00
0022219-02 א 18:00 21:00 ד 18:00 21:00
0022219-03 ב 18:00 21:00 ה 18:00 21:00
0022219-04 ב 18:00 21:00 ד 18:00 21:00

טרום בסיסי D
שימו לב, ברמה זו מתקיימים שני שיעורים בשבוע

מספר קורס שיעור 1 שיעור 2
יום משעה עד שעה יום משעה עד שעה
0022216-01 א 18:00 21:00 ג 18:00 21:00
0022216-04 ב 18:00 21:00 ה 18:00 21:00