קורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה

קורסים הנפתחים בסמסטר ב', תשפ"א

 

מספר שעור שם השעור יום משעה עד שעה
22216-31 טרום בסיסי D א 18:00 21:00
ג 18:00 21:00
22216-32

טרום בסיסי D

ב 18:00 21:00
ו 08:00 11:00
22219-31

בסיסי C

א 18:00 21:00
ג 18:00 21:00
22219-32 בסיסי C ב 18:00 21:00
ו 08:00 11:00
22219-33 בסיסי C ב 18:00 21:00
ה 18:00 21:00
22221-31 בינוני B ו 08:00 12:00
22221-33 בינוני B ג 18:00 22:00
22221-34 בינוני B ד 18:00 22:00
22221-35 בינוני B ה 18:00 22:00
22221-36 בינוני B א 18:00 22:00
22221-37 בינוני B ב 18:00 22:00
22222-31 מתקדמים A א 08:00 12:00
22222-32

מתקדמים A

א 17:00 21:00
22222-33 מתקדמים A ב 18:00 22:00
22222-34 מתקדמים A ג 08:00 12:00
22222-35 מתקדמים A ג 18:00 22:00
22222-36 מתקדמים A ד 17:00 21:00
22222-37 מתקדמים A ב 08:00 12:00
22222-38 מתקדמים A א 18:00 22:00
22222-40 מתקדמים A ו 08:00 12:00
22222-41 מתקדמים A ג 18:00 22:00
22222-42 מתקדמים A א 18:00 22:00