פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
  לימודים במסלול רגיל
  שנה ג' שנה ד' והשלמות
תחילת רישום בשעה 11:00 15/09/19 08/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/09/19 10/09/19

 

  לימודים במסלול גמיש
  שנה ג' שנה ד' והשלמות
תחילת רישום בשעה 11:00 11/09/19 08/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 13/09/19 10/09/19

 


שימו לב! 

בפקולטה לניהול טכנולוגיה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג מראש המחלקה.