פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
  לימודים במסלול גמיש
  שנה ב'  שנה ג' שנה ד' והשלמות
תחילת רישום בשעה 11:00 28/01/20 22/01/20 19/01/20
סגירת רישום בשעה 22:00 30/01/20 24/01/20 21/01/20

 

  לימודים במסלול רגיל
  שנה ב' שנה ג' שנה ד' והשלמות
תחילת רישום בשעה 11:00 30/01/20 26/01/20 19/01/20
סגירת רישום בשעה 22:00 02/02/20 28/01/20 21/01/20

 

 

שימו לב! 

בפקולטה לניהול טכנולוגיה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג מראש המחלקה.

 

 

פתיחת קורסים על בסיס מקום פנוי 

החל מתאריך 09/02/2020 בשעה 12:00 ניתן להירשם לקורסים מהמסלול הרגיל והגמיש ולצורך שיפור ציון, על בסיס מקום פנוי בלבד.