פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

 

ניהול טכנולוגיה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים/אנגלית בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
02/10/2018
12/09/2018
05/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
 

תחילת רישום

מסלול רגיל

02/10/2018 13/09/2018 06/09/2018 03/09/2018 03/09/2018
 

 

* בפקולטה לניהול טכנולוגיה, מסלול רגיל לא יכול להרשם לגמיש וההפך אלא באישור חריג מראש המחלקה.