פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

 

ניהול טכנולוגיה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים/אנגלית בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
29/01/2019
28/01/2019
24/01/2019
23/01/2019
21/01/2019
 

תחילת רישום

מסלול רגיל

29/01/2019 28/01/2019 24/01/2019 23/01/2019 21/01/2019
 

 

* בפקולטה לניהול טכנולוגיה, מסלול רגיל לא יכול להרשם לגמיש וההפך אלא באישור חריג מראש המחלקה.