פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

 

ניהול טכנולוגיה
 
שנה א' 
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
13/06/2019
11/06/2019
10/06/2019
04/06/2019
04/06/2019 
 
 

 

* בפקולטה לניהול טכנולוגיה, מסלול רגיל לא יכול להרשם לגמיש וההפך אלא באישור חריג מראש המחלקה.